Artiklar

Dokumentarkiv

Det här arkivet innehåller dokument som rör de nationella minoriteternas rättigheter.

Söktext  
Publiceringsår  
Sortera på  
Kategorier

Sökresultat

355 träffar.

Europarådets rekommendationer (2011) - på jiddisch.

Publiceringsår: 2012 [Europarådets rapporter, Rapporter] Uppd: 2012-02-06
Hösten 2011 kom den senaste av fyra rapporter som Europarådet hittills har gjort på hur Sverige u...  Mer...

Hösten 2011 kom den senaste av fyra rapporter som Europarådet hittills har gjort på hur Sverige uppfyller de åtaganden som man gjort i och med den europeiska stadgan för regionala och minoritetsspråk i Sverige. Rapporten utgörs av en allmän beskrivande del, sen går man in på respektive språk och till slut avslutas den med rekommendationer. Här finns rekommendationerna på meänkieli.

Europarådets rekommendationer (2011)- på sydsamiska

Publiceringsår: 2012 [Europarådets rapporter, Rapporter] Uppd: 2012-02-13
Hösten 2011 kom den senaste av fyra rapporter som Europarådet hittills har gjort på hur Sverige u...  Mer...

Hösten 2011 kom den senaste av fyra rapporter som Europarådet hittills har gjort på hur Sverige uppfyller de åtaganden som man gjort i och med den europeiska stadgan för regionala och minoritetsspråk i Sverige. Rapporten utgörs av en allmän beskrivande del, sen går man in på respektive språk och till slut avslutas den med rekommendationer. Här finns rekommendationerna på meänkieli.

Våga vara minoritet- En rapport om minoritetsrättigheter i Sverige 2012

Publiceringsår: 2012 [Andra myndigheters rapporter, Rapporter] Uppd: 2012-03-06
Syftet med rapporten är att belysa minoritetsrättigheterna i Sverige och framför allt barn och un...  Mer...

Syftet med rapporten är att belysa minoritetsrättigheterna i Sverige och framför allt barn och ungas situation inför Europarådets granskningsbesök i Sverige den 5–8 mars 2012. Regeringens redovisning till Europarådet.
Bakom rapporten står ett antal organisationer som företräder och/eller verkar bland de nationella minoriteterna och urfolket samerna. Rapporten har sammanställts av juristen Kaisa Syrjänen Schaal, kyrkokansliet, Svenska kyrkan.

Minoritetspolitikens utveckling 2011- uppföljningsrapport

Publiceringsår: 2012 [Rapporter, Uppföljningsrapporter - nationella minoriteter] Uppd: 2020-11-20
Nationella minoriteter- Rapport om tillämpningen av lagen om nationella minoriteteroch minoritets...  Mer...

Nationella minoriteter- Rapport om tillämpningen av lagen om nationella minoriteter
och minoritetsspråk år 2011.

Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget har i uppdrag att följa upp hur lagen om
nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724) tillämpas av förvaltningsmyndigheter.
De ska också genom rådgivning, information och liknande verksamhet bistå
andra förvaltningsmyndigheter vid tillämpningen av lagen. Länsstyrelsen och Sametinget
ska återrapportera uppdragen i en gemensam rapport senast den 9 mars 2012.

Minoritetspolitikens utveckling 2011 -årsrapport - populärversion

Publiceringsår: 2012 [Rapporter, Uppföljningsrapporter - nationella minoriteter] Uppd: 2020-11-20

Skolinspektionen- en granskning av modersmålsundervisning

Publiceringsår: 2012 [Andra myndigheters rapporter, Informationsmaterial, Rapporter] Uppd: 2012-03-29
I marginalen-En granskning av modersmålsundervisningoch tvåspråkig undervisning i de nationellami...  Mer...

I marginalen
-En granskning av modersmålsundervisning
och tvåspråkig undervisning i de nationella
minoritetsspråken (2012)

Nyhetsbrev, Nationella minoriteter mars 2012

Publiceringsår: 2012 [Informationsmaterial] Uppd: 2012-04-03

Nyhetsbrev nationella minoriteter 2012 maj

Publiceringsår: 2012 [Informationsmaterial] Uppd: 2012-05-22

Rapporten från Europarådet om hur Sverige uppfyller språkstadgan (på svenska)

Publiceringsår: 2012 [Europarådets rapporter, Rapporter] Uppd: 2012-05-25

Kunskapsöversikt Nationella minoriteter- rapport 2012

Publiceringsår: 2012 [Informationsmaterial] Uppd: 2012-06-11

Rapport från Hugo Valentin-centret.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Tack för ditt svar! Du kan inte få svar genom den här funktionen men du kan hjälpa oss att förbättra minoritet.se
Sidan uppdaterad 2024-03-27