Artiklar
1/3 Att få prova på klättring var ett uppskattat inslag bland de romska barnen. Foto: Roger Kwiatkowski

Deras drivkraft: Få romska barn att lyckas i skolan

Det är torsdag och Teresa Kwiatkowski och Iren Horvatne väntar in sina barn och ungdomar för veckans aktivitet. Två dagar i veckan arbetar de med läxläsning och revitalisering av det romska språket med fokus på barn och unga. Det gör de vid sidan av sina arbeten som modersmålslärare.

Med hjälp av finansiering från Institutet för språk och folkminnen arrangerar Teresa och Iren varje torsdag en aktivitet för romska barn och ungdomar i Malmö. Syftet är att stärka deras modersmål romani chib. de träffas på Studiefrämjandets lokaler på Ystadgatan i Malmö men ofta gör de en liten utflykt.
- Vi gör sådant som barnens föräldrar inte har möjligheter till, säger Iren Horvatne, modersmålslärare.

Torsdagarna ingår i ett revitaliseringsprojekt och har hållit på i några år. Det är många barn och föräldrar som deltar och det är mycket uppskattat, säger Teresa Kwiatkowski.
- Vi har besökt en klätterhall, biblioteket, olika museer, Operan och de har fått prova på instrument och lyssnat på romska sagor, berättar Iren Horvatne.

Utifrån olika teman arrangerar de två eldsjälarna utflykter och de försöker att bara prata romani med deltagarna, även föräldrarna är välkomna.
- Det är väldigt viktigt att komma ut med dem och de tycker det är så roligt, säger Teresa Kwiatkowski.

På onsdagar ordnar de läxhjälp för romska barn och ungdomar. Det behövs då många föräldrar inte kan hjälpa sina barn. Även då är meningen att föräldrarna är med och får tips på hur de kan hjälpa sina barn med läxorna hemma.
- Läxhjälpen är etablerad och många känner till den. Vi hämtar upp barnen på skolorna och kommer hit med dem till våra lokaler, säger Teresa Kwiatkowski.

Iren Horvatne lägger till:
- Vi jobbar i skolvärlden och ser att det ofta är de romska barnen som inte gör sina läxor. Föräldrarna har ingen utbildning själva och många gånger svårt att hjälpa sina barn.

I sina arbeten som modersmålslärare ser Teresa och Iren att allt fler elever väljer att läsa romani som modersmål. Det tror de beror på att fler känner till sina rättigheter enligt minoritetslagen men också att det nu finns så många andra och tredje generationens talare som förlorat sitt språk.
- Många barn är halvspråkiga och föräldrarna inser att barnen måste läsa romani på skolan för att ha kvar sitt språk, säger Iren Horvatne.

Själva har Teresa och Iren lyckats behålla sitt modersmål då de arbetat med romani på olika sätt. De gör band annat översättningar och jobbar som lärare. 
- Hemma hos oss så pratar jag alltid romani med mina barn och de svarar tillbaka på romani men mina barnbarn svarar på svenska, säger Teresa.

Och hos Iren har de bestämt att barnens ska bli trespråkiga.
- Barnen pratar ungerska med mig och romani med sin pappa.

Nu hoppas Iren och Teresa att finansieringen av projekten löser sig framöver. Eventuellt måste de börja betala hyra på sina lokaler och då an det bli tufft.
- Det här är väldigt viktiga aktiviteter för att få de romska barnen att lyckas i skolan och samhället, säger Teresa och Iren.

MALIN A JUNKKA


 

 

 

Sidan uppdaterad 2019-04-29