Kalendarium - Evenemang

2023-09-28

Erfarenhetsutbyte NM rättigheter inom äldreomsorg.

Digitalt
14:00 - 15:30
Socialstyrelsen arrangerar ett digitalt erfarenhetsutbyte som tar sin utgångspunkt i rätten till äldreomsorg på nationella minoritetsspråk och rätten att få utöva sin kultur. Socialstyrelsens samordnare för nationella minoriteter samt en jurist på myndigheten medverkar, och du kan ställa frågor.

Målgrupp
Erfarenhetsutbytet riktar sig framför allt till dig som är ansvarig inom äldreomsorgen, strateger, verksamhetsutvecklare, minoritetssamordnare eller biståndshandläggare. Även du som arbetar med nationella minoritetsfrågor på lokal, regional eller nationell nivå är välkommen att delta.