Kalendarium - Evenemang

2023-03-22 – 2023-03-22

Att arbeta med nationella minoriteter på bibliotek

Zoom
9.00-12.00
Vill du veta mer om hur du kan arbeta med nationella minoriteter på ditt bibliotek? Är du nyfiken på vilka resurser som finns, eller hur du kan skapa delaktighet för barn från minoriteterna?

På det här halvdagswebbinariet berättar företrädare för resursbiblioteken för finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska om hur de stöttar de kommunala biblioteken. Biblioteken i Malmö rapporterar också om sina särskilda uppdrag kopplat till romani chib.

Dessutom får vi höra om utvecklingen av Polarbibblo, om Region Västernorrlands metodmaterial för dialog och om ett forskningsprojekt, som undersöker bibliotekens roll i den assimileringspolitik som staten tidigare bedrev i Tornedalen.

Och så tittar vi på synligheten för nationella minoriteter i kommunernas biblioteksplaner.