Kalendarium - Evenemang

2022-05-17

”Språklig variation, kontakt och förändring.”

Se nedan
Se nedan

Samiskt språkcentrum inbjuder den 17 maj kl. 19.00-20.30 till en föreläsning med
Doktorand Olle Kejonen som föreläser utifrån sin forskning om de samiska språken på temat; ”Språklig variation, kontakt och förändring.”

Olle Kejonen är doktorand i finsk-ugriska språk vid Institutionen för moderna språk, Finsk-ugriska språk, Uppsala Universitet.
Föreläsningen är digital i zoom och tolkas till nordsamiska, lulesamiska och sydsamiska.
Samiskt språkcentrum genomför en digital miniserie med föreläsningar där vi fördjupar oss i de samiska språken.