Kalendarium - Evenemang

2020-09-30

Elin Thomasson - romsk historia

Gävle, med livesändning
10:30-12:00
I över femhundra år har romska grupper funnits i Sverige. Romsk historia är sedan länge en del av svensk kulturhistoria, men källor som berättar om romers historia är få.

Romskt kulturarv finns i begränsad utsträckning representerad på museer i Sverige. Samtidigt är tillgång till historien viktigt för att kunna bevara och utveckla sin kultur.

Elin Thomasson, minoritetsansvarig vid Hälsinglands museum, berättar om romsk historia i Gävleborg samt om Hälsinglands museums arbete för att bevara densamma (Region Gävleborgs och Länsstyrelsen Gävleborgs samarrangemang).