Artiklar
Foto: Mark Standley

Ansök för stöd till filmkulturell verksamhet för barn och unga på nationella minoritetsspråk

Svenska Filminstitutet har två öppna ansökningar för "Stöd till filmkulturell verksamhet för barn och ungdom på de nationella minoritetsspråken" och "Stöd till spridning och visning av film för barn och ungdom på de nationella minoritetsspråken". Deadline för ansökan är den 22 mars.

Läs mer om de olika stöden här:

Stöd till filmkulturell verksamhet för barn och ungdom på de nationella minoritetsspråken

Stöd till spridning och visning av film för barn och ungdom på de nationella minoritetsspråken

Referenspersoner sökes!

För att stärka bedömningen av ansökningarna till stöd för filmkulturell verksamhet och film på de nationella minoritetsspråken för barn och unga anlitar Filminstitutet externa sakkunniga referenspersoner. Vill du nominera någon till referensgruppen? Läs mer och skicka in namn här.

För frågor, kontakta:

Stöd till filmkulturell verksamhet för barn och ungdom på de nationella minoritetsspråken
Stöd till spridning och visning av film för barn och ungdom på de nationella minoritetsspråken
Daniella Mir – daniella.mir@filminstitutet.se

KARIN SKOGLUND

Sidan uppdaterad 2024-03-12