Artiklar
Barnböcker på romani chib Foto: Anna von Brömsen

Anbud till Skolverket om läromedel i nationella minoritetsspråk

Nu finns det möjlighet för förlag att komma in med anbud till Skolverket gällande läromedel i nationella minoritetsspråk.

Det kan handla om att ta fram helt nya läromedel eller anpassa och översätta redan framtagna läromedel. För att klara av det behöver förlagen komma i kontakt med talare av nationella minoritetsspråk. Under hela processen ska produktionen av läromedel förankras med nationella minoriteter som är innehavare av både den språkliga och den kulturella kunskapen.


Förlagen som ska lämna anbud gör det i systemet Mercell TendSign.

Sista dag för anbud är den 15 januari 2024.


Vänd dig till förlagen för att få veta mer.

 

KARIN SKOGLUND

Sidan uppdaterad 2023-11-29