Artiklar
Medlemmar på 20-årskryssningen den 20 januari. Foto: Kai Kangassalo.

”Alla ska kunna följa med på utflykter” – pensionärernas riksförbund startar stödfond för äldre

Alla pensionärer ska kunna följa med på utflykter. Därför startar Finska pensionärernas riksförbund en fond för äldre där de som har svårt att komma hemifrån kan ansöka om stöd för personlig assistans.

Dagens sverigefinska pensionär är pigg i huvudet och längtar efter sällskap och socialt umgänge på finska. Det kan dock vara svårt att ta sig hemifrån.

Så beskriver Haningebon Pirkko Sinkkonen, ordförande för Finska pensionärernas riksförbund i Sverige (Suomalaisten eläkeläisten keskusliitto, SEKL), sin målgrupp.

Riksförbundet SEKL grundades 2003, och blev därmed 20 år i fjol – vilket firades i mitten av januari i år med en tillställning på Finlandsfärjan. Det gungade när stormen svepte över och isflak dundrade mot skrovet då ett nytt initiativ beslutades: en stödfond för finsktalande pensionärer.

– Meningen med fonden är att alla ska kunna vara delaktiga i föreningslivet. Seniorer som är funktionshindrade eller av någon annan anledning behöver assistans kan ansöka om en personlig assistent som följer med på våra evenemang. Då känner alla sig tryggare, säger Sinkkonen.

Pengarna i fonden kan användas även för annan rekreation för pensionärerna framöver utifrån medlemmarnas idéer och förslag.

– Vi är öppna för olika förslag. Idéerna kan bidra till att kämpa mot ofrivillig ensamhet, vilket har länge stått högt på agendan, inte minst i förhållande till frågan om finskspråkig hemtjänst, vilket har varit en viktig sak för oss.

Anne Eriksson (till vänster), som höll ett tal på 20-årsfesten, talar med Pirkko Sinkkonen (till höger) och Virpi Korhonen (i mitten). Foto: Kai Kangassalo.

Pirkko Sinkkonen har varit ordförande för förbundet i tio år. I Riksförbundet ingår idag 11 lokala pensionsföreningar. De som inte har någon lokal förening i sin hemort kan bli personmedlem, i nuläget är de 27 personer. Antalet pensionärer inom ramen för riksorganisationen är ungefär 780-800 personer.

– Antalet har ökat på sistone, efter att tre nya föreningar har anslutit sig till förbundet. Å andra sidan förlorar vi ju medlemmar hela tiden av naturliga skäl, konstaterar Sinkkonen.

En av höjdpunkterna under det senaste decenniet har enligt Sinkkonen varit att de finsktalande pensionärerna kom in i rikspolitiska sammanhanget. Riksförbundet togs in som företrädare för finsktalande äldre i Pensionärskommittén 2014, ett forum mellan regeringen och pensionärsorganisationerna, under ledning av dåvarande äldreministern Åsa Regnér (S).

Finska språket spelar en mycket stor roll för pensionärerna. Det handlar inte bara om att modersmålet blir viktigare ju äldre man blir, utan som gammal fysioterapeut vet Sinkkonen hur viktigt modersmålet är när man behöver samtala om känsliga ämnen som till exempel smärta.

– Äldreomsorgslyftet, där vård- och omsorgspersonal kan utbilda sig i finska på betald arbetstid, är hoppingivande, men språkrevitaliseringen kommer tyvärr på efterkälken. Dessa är frustrerande långsamma processer, och det är oklart om förbättringarna hinner nå dem som nu finns i äldreboenden, menar Sinkkonen.

De som nu står i tur att bli pensionärer är oftare tvåspråkiga, vilket innebär nya utmaningar för föreningar. Framtidens pensionärer behöver mindre hjälp och stöd att fylla i blanketter och kommunicera med myndigheter än den föregående generationen. Riksförbundet står inför att skissa fram en framtidsstrategi.

– Möten mellan generationer är viktiga för att överföra kunskap och språk. Många pensionärer har besökt förskolor och berättat hur det var att vara barn för länge sedan, eller läst högt för barn på förskolor och bibliotek. En ny idé i lokalsamhället som jag själv är engagerad i är att vi föreningsaktivister lagar finsk mat tillsammans med barn och bjuder föräldrarna på middag. Sådana aktiviteter skapar samhörighet och möjligheter att hålla traditioner och språk levande, säger Sinkkonen.

 

Stödfonden för finsktalande pensionärer tar gärna emot gåvor och donationer. Kontonumret är PG 167 680-8.

MAARIT JAAKKOLA

 

Sidan uppdaterad 2024-02-01