Artiklar
Hannah Edenbrink Andersson från Lillsaivas berättade om återbördande av samiska offergåvor från Unna Saiva Foto: Leonarda Arcidiacono

Samisk minnesdag i Stockholm

För andra året i rad har Amnesty Sápmi tillsammans med Stockholm sameförening och CEMFOR, Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism, organiserat en minnesdag för samer. Minnesdagen ägde rum i oktober på biograf Skandia i Stockholm och planeras bli en årlig sammankomst för att hedra och minnas, men också för att sprida kunskap och lyfta viktiga frågor. Årets huvudtema var repatriering.

– Fokus för i år handlar om hur kvarlevor ska kunna återföras till Sápmi. Kvarlevor som grävdes upp då gravar plundrades av statens män. Antropologer tog med sig trummor och andra ceremoniella föremål som har en stor betydelse för den samiska befolkningen, dessa förvaras på museum och hör också hemma i Sápmi, säger Inger Axiö Albinsson, ordförande i Sameföreningen i Stockholm.

Inger Axiö Albinsson kan se att det finns ett stort behov att fylla på med kunskap om samer, dels till majoritetsbefolkningen men också till samerna själva. Hon menar att det finns goda möjligheter att sprida kunskap genom en årlig samisk minnesdag som inte bara är riktad till samer men till alla som är intresserade av mänskliga rättigheter.

– Den samiska historien har förtigits, förvanskats och förändrats. En minnesdag bidrar till ett återerövrande. Här kan vi ta upp och öppet prata om frågor som tidigare var förbjudna att pratat om, säger hon.

Under minnesdagen fylldes salen även av jojk och trumslag från artisterna Mari Boine och Sara-Elvira Kuhmunen.

Några av de som talade vid podiet var: Maj Britt Öhman, forskare vid Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism, Mikael Jakobsson, ordförande Same Ätnam och Eva Forsgren, ordförande för Uppsala Sameförening samt Sara-Elvira Kuhmunen, ordförande för Sáminuorra.

Hannah Edenbrink Andersson från Lillsaivas berättade om återbördande av samiska offergåvor från Unna Saiva - den skändade offerplatsen i Gällivare kommun.

– De stulna samiska föremålen som förvaras på museer behöver återförenas dit där de hör hemma, och det bör ske nu. Föremålen är en del av vår historia och är inte bara fysiska objekt. Vi kommer fortsätta kämpa för att få tillbaka dessa föremål, de ska placeras med de som identifierar sig med dem, det är kulturarv som våra förfäder skapade, sade hon.

Ann Follin, överintendent för Världskulturmuseerna, berättade under sitt tal att repatriering är ett av de viktigaste uppdagen som Världskulturmuseerna har.

— Att förvalta det problematiska arvet och hantera konsekvenserna av misstag och övergrepp som tidigare generationers samlare begått är ett av våra viktigaste uppdrag, sade Ann Follin. Hon berättade också att 477 samiska ceremoniella föremål och bruksföremål överlåtits till Ájtte – Svenskt fjäll- och samemuseum i Jokkmokk under 2023, och att repatrieringsarbetet fortsätter.

Representanter från kulturdepartementet och Riksantikvarieämbetet var på plats, samt internationella talare: Ambassador Erik D. Ramanathan, USA och Professor Brenda Gunn, The National Centre for Truth and Reconciliation, Canada.

Stefan Mikaelsson, vice ordförande för Sametinget styrelse, avslutade minnesdagen med sitt tal.

LEONARDA ARCIDIACONO

Sidan uppdaterad 2023-11-07