Artiklar

Du kan fortsatt lämna vittnesmål till sanningskommissionen för det samiska folket

Det går att lämna vittnesmål både skriftligt och muntligt till Sanningskommissionen för det samiska folket. Sista datum för att anmäla sig till intervju är 15 februari 2024 och sista datum för skriftliga berättelser är 15 april 2024.

Sanningskommissionen försöker tillgodose önskemål om språk och plats för intervjun. När ni anmäler intresse för intervju uppge gärna era önskemål, den kan ske på plats någonstans eller digitalt. Du får givetvis vara anonym om du vill det. Samer i alla åldrar är välkomna att lämna vittnesmål. Sanningskommissionen vill ha berättelser från alla generationer. Tycker du att det känns bättre att bli intervjuad i grupp så fungerar det också!

Anmäl ditt intresse till:

ku.sanningskommissionen.samer@regeringskansliet.se

Din skriftliga berättelse kan skickas in till:

ku.sanningskommissionen.samer@regeringskansliet.se eller per brev på adress:

Sanningskommissionen för det samiska folket (Ku 2021:02)
Regeringskansliet
Kv.Garnisonen
103 33 Stockholm

Sista datum för att anmäla sig till intervju är 15 februari 2024. Sista datum för skriftliga berättelser är 15 april 2024.

För frågor:

Sekreterare/intervjuer Marja-Kristin Skum
076-1273764
marja-kristin.skum@regeringskansliet.se


Kommissionens arbete kommer att presenteras i tre volymer – berättelsevolym, forskningsvolym och huvudbetänkande. Dessa olika delar kommer att vara kopplade till och förstärka varandra, men ska kunna läsas fristående. Berättelsevolymen ska vara det centrala bidraget och de samiska erfarenheter som framställs i denna lägger grunden för kommissionens arbete och resultat. Materialet kommer att hämtas från intervjuerna, de skriftliga berättelserna och vad som framkommer vid samtalsmötena.

Forskningsvolymen är den delen som utgör granskningen av statens politik utifrån de kartläggningsområden som kommissionen har lagt fast. I forskningsvolymen kommer befintlig forskning att sammanställas av de forskare som har expertis inom respektive område. I huvudbetänkandet kommer arbetet sammanfattas och kommissionens åtgärdsförslag presenteras. 


KARIN SKOGLUND

Sidan uppdaterad 2023-11-07