Artiklar
Samiska flaggan vajar utanför universitetet

Mittuniversitetet miljonsatsar på sydsamiska

Mittuniversitetet investerar stora pengar i sin samiska profil. I början av året satsade man fem nya miljoner på samisk forskning och utbildning, och redan nu kan man se resultat. Bland annat har man beslutat starta en helt ny språkutbildning i sydsamiska.

Angelika Sjöstedt jobbar som projektledare och gläds åt den nya utbildningen.

– Sydsamiska har inrättats som eget ämne. Det är en språkutbildning som inte är kopplad till något annat ämne eller program, säger Sjöstedt.

Språksatsningen omfattar både forskning och utbildning, och beslutet att inrätta kursen togs så sent som i somras.

– Detta hade inte blivit av utan den satsning som Mittuniversitetet gör, säger Sjöstedt.

Kursen avser sydsamiska och den kommer troligen att starta 2025.

Det finns flera samiska språk och vissa är akut hotade. Sydsamiskan är något starkare än de mest hotade. Det talas i Västerbotten, Jämtland, Härjedalen och Dalarna samt på motsvarande sida i Norge. Antalet utövare i båda länderna har ibland beräknats till 700.

Den nya språkkursen är ett resultat av att Mittuniversitetet 2022 formulerade en avsiktsförklaring.

Kortfattat kan man summera det som att det som hör till det sydsamiska samhället också ska genomsyra lärosätets forskning och utbildning. Till avsiktsförklaringen kopplades en satsning på tre miljoner. Den summan adderades med ytterligare fem på den samiska nationaldagen 2023.

Anna Olofsson är dekan på fakulteten för humanvetenskap. Hon säger att Mittuniversitetet ska ta ansvar för att bidra med kunskap och utbildning i det sydsamiska samhället. Hon säger också att man i avsiktsförklaringen tar avstånd från den forskning om samer som historiskt bedrivits på svenska universitet, utan samverkan med det samiska samhället.

– Vi ser behovet av att bidra med kunskap inom alla ämnesområden och vi ser att intresset för det sydsamiska ökar. I och med denna satsning hoppas vi bidra till att stärka den samiska gruppens position i samhället samtidigt som visar att vi är ett universitet som spelar en viktig roll i det samiska området, säger Olofsson och fortsätter:

– Naturligtvis är det roligt med språkutbildningen i sydsamiska. Vi verkar i samiska förvaltningskommuner. Då är språket en viktig del i skolor, förskolor och omsorg och vi tar ansvar när vi ger utbildningen.

Angelika Sjöstedt Foto privat

Mittuniversitetet har kommit en bit på väg och det finns nyheter på flera fronter.

– Inom genusvetenskap har det tillkommit en kurs om urfolksfeminism. I ämnet historia finns nu en kurs i sydsamisk historia, berättar Sjöstedt.

Dessutom har man i nätverket Båskoe investerat och vässat det överskridande samarbetet. Där finns forskare från olika ämnen som tillsammans med samiska organisationer jobbar brett.

Ett annat exempel är lärarutbildningen, där en person fått ansvaret för att öka kompetensen kring samiska frågor. Vidare jobbar man med en ny förstudie där ambitionen är att skapa ett lokalt språkcentrum för sydsamiska i Östersund. Dessutom har man delat ut pengar till ett forskningsprojekt där målet är att skapa en databas för känsloord på sydsamiska.

– Det finns många initiativ som kommer att pågå under flera år, säger Sjöstedt.

Sammanlagt har alltså runt åtta miljoner kronor satsats hittills.

– Pengarna som satsats gör att man kan ge personer specifika uppdrag och det snabbar på processerna, säger Sjöstedt.

Det är förstås för tidigt att spekulera i kommande projekt men Angelika Sjöstedt avslöjar att det finns en idé som man ännu inte lyckats få täckning för.

– Vi skulle vilja bygga en torvkåta på campus. Den skulle kunna vara en samlingsplats för samiska organisationer, men också en undervisningslokal, säger Sjöstedt och fortsätter:

– Torvkåtor finns på andra universitetscampus i Sápmi, dock inte i Sverige. Det rymdes inte i budgeten men vi kanske kan finansiera den på annat sätt i framtiden.

ANDERS BOSTRÖM

Sidan uppdaterad 2024-05-02