Artiklar
Bajit, det judiska kultur- och utbildningshuset i Stockholm. Foto: Karl Gabor

Judiska Centralrådet får 10 miljoner extra i stöd

I ett pressmeddelande skriver regeringen att Judiska Centralrådet får ett extra stöd om 10 miljoner kronor 2023 för säkerhetshöjande åtgärder för att förstärka åtgärder som till exempel bevakning, akututrustning och katastrofberedskap.

Regeringen har under ett extrainsatt regeringssammanträde beslutat om ändringar som berör stöd till trossamfund och civilsamhället. Ändringarna innebär bland annat en förstärkning av stödet till Judiska Centralrådet om 10 miljoner kronor för 2023.

– Att judar och judiska församlingar här i Sverige nu upplever hot och ökad otrygghet är oacceptabelt. Det som sker hotar möjligheten till att leva öppet som jude här i vårt land. Nu ger vi ökat stöd till judiska organisationers säkerhetsarbete, även för innevarande år, säger socialminister Jakob Forssmed.

– Att hoten och våldet eskalerat till följd av konflikten i mellanöstern är inget vi kan acceptera. Det är bra att regeringen nu kan avisera ytterligare förstärkningar för säkerhetshöjande åtgärder, men det är fruktansvärt att det behövs. Det är ytterst statens ansvar att garantera den fysiska säkerheten för synagogor och andra judiska institutioner och den verksamhet som där bedrivs, säger kulturminister Parisa Liljestrand.

Regeringen har under ett extra regeringssammanträde beslutat om två ändringar vad gäller det stöd som ges till trossamfund. Ändringarna innebär dels ett stärkt stöd om 10 miljoner kronor för 2023 till Judiska Centralrådet för säkerhetshöjande åtgärder för att förstärka åtgärder som till exempel bevakning, akututrustning och katastrofberedskap. Detta stöd är utöver den tidigare aviserade förstärkningen på 30 miljoner kronor för säkerhetshöjande åtgärder som aviserades i regeringens budgetproposition.

 

KARIN SKOGLUND

Sidan uppdaterad 2023-10-27