Artiklar

Digital fortbildning för lärare om antisemitism

Forum för levande historia och Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) arrangerar en digital fortbildning om antisemitism för lärare den 7 november kl. 13-16.

Fortbildningen vänder sig till verksamma lärare på högstadiet, gymnasiet, folkhögskolan eller annan vuxenutbildning.

I fortbildning får du som lärare pedagogiskt stöd för att hantera ämnen som antisemitism i klassrummet.

I fortbildningen ingår en workshop som består av arbete med case, samt kunskapspass om hur nazistisk terminologi oavsiktligt används i både vardagliga samtal och i utbildningsmaterial. Workshoppen utgår från exempel och intervjuer med skolungdomar.

Under workshoppen får du möjlighet att diskutera och analysera svenska exempel på bilder och texter. Du får stöd att identifiera och dekonstruera antisemitiskt innehåll som oavsiktligt används i undervisningen.

Fortbildningen är kostnadsfri och hålls digitalt via Zoom. Forskaren Monika Hübscher som håller i utbildningen är engelsktalande.

Anmäl dig hos Forum för levande historia

KARIN SKOGLUND

 

 

 

 

Sidan uppdaterad 2023-10-25