Artiklar
Stillbild från de animerade kortfilmerna Foto: Malmö Ungdomscentral

Malmö Ungdomscentral producerar filmer om FN:s barnkonvention på romska

Under rubriken Barn har rätt… släpper Malmö Ungdomscentral under hösten 2023 en rad animerade kortfilmer, ämnade att på ett enkelt och pedagogiskt sätt utbilda romska barn- och ungdomar om deras rättigheter i FN:s barnkonvention.

De animerade kortfilmerna varar i två minuter och har en romsk berättarröst. Filmerna behandlar var och en olika artiklar i barnkonventionen som blev svensk lag 2020. Varje kortfilm ges ut i olika fyra varieteter av romani.

- Vi satsade på detta projekt för öka kunskapen bland barn och ungdomar om deras rättigheter, säger Mirsad Sahiti, ordförande och grundare Malmö Ungdomscentral.

Malmö Ungdomscentrals undersökning på skolor och fritidsgårdar visade at barn- och ungdomar kan ganska litet kunskap om barnkonventionen.

- Jag har jobbat som modersmåls- och idrottslärare och är utbildad samtalsledare med inriktning på våld i nära relationer, särskilt ur barnens perspektiv. Jag hade på känn att okunskapen var stor. Vår undersökning visade att många vet att man inte får slå barn, men det är också allt. Det är bara en av barnkonventionens 20 artiklar som vi tar upp.

De animerade filmerna är producerade av Malmö Ungdomscentral med Mirsad som projektledare. Han har själv jobbat med ljud- och videoproduktionen i projektet, bland annat med whiteboard-animeringsprogrammet Doodly.

- Det ligger mycket arbete bakom filmerna, att ta fram faktatext, skriva manus, animering och produktion och sedan att spela in berättarröster, översätta och granska. Vi ville att filmerna skulle vara i en lättillgänglig stil som är anpassad för barn.

En referensgrupp med romska barn fick se den första filmen som producerades. – Det gillade stilen och hade lätt att fatta budskapet.

Filmerna, som görs med stöd av Isof och Region Skåne, lanseras allteftersom de blir producerade under hösten och kommer bland annat att spridas bland modersmålslärare.

Mirsad Sahiti Foto: Malmö Ungdomscentral

Mirsad brinner för de romska språkfrågorna, han är själv uppvuxen med den romska varieteten arli i Serbien, men behärskar även andra språkvarieteter.

Mirsad driver ett företag som arbetar med översättningar och audio-videoproduktion, han är också utbildad språkinstruktör och översättare och har genom åren drivit olika språkprojekt tillsammans med romska ungdomar i föreningen. 

De animerade filmerna är ett av många konkreta projekt som Malmö Ungdomscentral driver för att ge romska barn och ungdomar en chans att utveckla och förstärka sitt eget romska språk med hjälp av digitala verktyg.

Ett annat projekt som man är mitt uppe i är ”Mitt liv, min berättelse”. Det har några pusselbitar kvar och Mirsad vill inte berätta allt för mycket än. Det handlar dock kortfattat om en audioberättelser både på romani och svenska, där romer berättar om sina liv.

- Det är spännande, fascinerande berättelser, dramatiserade med bakgrundsmusik och andra ljudeffekter. Men allt är inte klart än. Så vi får återkomma om det, säger han lite hemlighetsfullt.

FREDRIK SIERDZKI

Sidan uppdaterad 2023-10-18