Artiklar
Foto: Karin Skoglund

Nya exempelmallar för modersmålsundervisning

Skolverket har tagit fram två exempelmallar för huvudmän och rektorer som informerar elever och vårdnadshavare om rätten till modersmålsundervisning.

Mallarna kan laddas ner och användas av kommuner och andra huvudmän för att säkerställa att informationen om modersmålsundervisning är i enlighet med aktuell lagstiftning. Mallarna ska underlättar att inhämta information om vilka elever som önskar modersmålsundervisning och informera om rättigheten.

Den ena mallen gäller grundskolan och den andra gymnasieskolan.

Skanna QR-koden i bilden eller läs mer här:

https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/ratt-till-modersmalsundervisning#h-Modersmalsundervisningiolikaskolformer

KARIN SKOGLUND

Sidan uppdaterad 2023-10-04