Artiklar

Extra utlysning av revitaliseringsbidrag från Isof!

Just nu kan du söka bidrag för att ta fram pedagogiska material i de nationella minoritetsspråken eller för att anordna språkträffar, språkbad eller liknande språkfrämjande aktiviteter. 

Sista ansökningsdag är den 2 oktober 2023.

Läs mer på Isof:s webbplats

 

KARIN SKOGLUND

Sidan uppdaterad 2023-09-28