Artiklar
Skrämdump från filmen Tjena Tjavo

Resandefolkets dag uppmärksammas idag i Göteborg

Resandefolkens högtidsdag uppmärksammas i år med ett evenemang på Röhsska museet i Göteborg. Det är Göteborgs demokrati-och medborgarservice som står bakom och visar Alecio Aracis film Tjena tjavo. En film med hbtq-tema.

Tjena tjavo är en kortfilm, som handlar om Tommy som driver en grillbar. Tommy är resanderom och baren är en mötesplats för alla romer i området. Bland dem en ung kille, Antonio, som ryktas vara gay. Något som är ett synnerligen kontroversiellt ämne inom romska gruppen.

– Antonio tar fram svåra minnen hos Tommy, om en situation som orsakat stor tragik i Tommys liv, berättar Alecio

Alla som medverkar i Tjena tjavo är romer, både resande och andra. Huvudrollen Tommy spelas av Michell Tatter Alfredsson.

Michell beskriver sig själv som tattare, stolt tattare. Han använder gärna tattare istället för resande och har till och med lagt till det i sitt namn, Michell Tatter Alfredsson. Han vill gärna betona resandefolkets historia. Själv kan han bara enstaka meningar på romani och fick inför filmen lära in meningar och uttal på romanes.

­– Inom vår grupp försvinner språket alltmer. De äldre som talade det, dör ut. Och många gifter sig med svenskar och svenskan blir det naturliga språket, tyvärr. Så nu har staten lyckats till slut med att ta bort vårt språk och vår kultur. 

Inom parantes sagt tycker han att det är märkligt att resande har en särskild dag, att inte alla firar på romernas nationaldag.

Michell är liksom Alecio starkt medveten om de fördomar som råder inom den romska kulturen gentemot hbtq. Han berättar om en erfarenhet från det han var ung och gick skådespelarutbildningen.

– Vi var väl en sex sju killar i gruppen, och en av de första övningarna gick ut på att vi skulle massera varandra.

– Aldrig över min döda kropp, sa jag.  När kursen var slut, efter ett och ett halv år, då kunde jag låta mig bli piskad om så var, säger Michell drastiskt.

Men det illustrerar hur han gick från att omfatta den romska uppfattningen om hbtq, till något annat.

– Innan tänkte jag som så att är jag homosexuell, då är det fel i huvudet på mig.  

– Jag tror filmen kan bidra till att slå hål på mångas fördomar, liksom kursen gjorde för mig.

­Att Alecio Araci tagit upp hbtq-ämnet i en film om romer är inte bara ovanligt, det är även vågat.

– I den romska kulturen existerar inte homosexualitet, konstaterar Alecio, och sätter existerar inom citationstecken. Så vitt han vet har det här ämnet aldrig tagits upp på film i Sverige tidigare. Över huvud taget är film som utspelas i romska miljöer en sällsynt företeelse i Sverige.

– Det är väl i stort sett Singoalla. En film för sig, med sin exotiserande syn på romer. Annars finns böckerna om Katitzi filmade för tv och tv-serien Den förste zigenaren i rymden.

Alecio Araci är utbildad i Göteborg och det här är hans mest framgångsrika film. Den visades på Göteborgs filmfestival tidigare i år, inom kortfilmsprogrammet. I höst kommer den att visas på den på den romska filmfestivalen i Berlin, Ake Dikhea. Nu hoppas Alecio att fler skall vara intresserade, eftersom ämnet är angeläget.

– Kanske att skolbio vill ta upp den på sitt program.

Alecios kommande projekt är en långfilm, dock på ett helt annat tema.

På resandefolkets högtidsdag kommer både Alecio och Michell att medverka i en frågestund tillsammans med Soraya Post från stans demokrati- och servicecenter.

Medarrangör i år är SAQMI - The Swedish Archive for Queer Moving Images som är en plattform och ett arkiv för rörliga bilder rörande queer i Sverige.

Evenemanget pågår från 13.00 till 14.30.

BITTI INGEMANSSON

Sidan uppdaterad 2023-11-06