Artiklar

Ny rapport om antisemitism från Forum för levande historia

Forum för levande historia har undersökt svenska allmänhetens uppfattningar om orsaken till fördomar och fientlighet mot judar.

I pressmeddelande skriver myndigheten att syftet med rapporten ”Okunskap, myter och rädsla” har varit att kartlägga och synliggöra hur svenskar tenderar att förklara fördomar och fientlighet som riktas mot judar som grupp. Rapporten lyfter också fram förekomsten av stereotyper och antisemitiska tankefigurer i det svenska samhället.

Undersökningen visar att det inte finns någon enhetlig föreställning om vad som är den främsta orsaken till fördomar och fientlighet mot judar. Det går dock att urskilja vissa mönster.

Många av dem som har besvarat undersökningen anser till exempel att fördomar och fientlighet mot judar är kopplad till föreställningar som har uppstått långt tillbaka i historien. En del pekar här på religiöst motiverad motvilja från kristet håll medan andra hänvisar till att makthavare återkommande har utsett gruppen till syndabockar. Ytterligare några hävdar att förklaringen ligger i en uråldrig avundsjuka på en grupp som genom tiderna ofta har framställts som rik och framgångsrik.

– Andra återkommande förklaringar är okunskap och rädsla. Det är ofta oklart vad rädslan handlar om, men i en del fall är det tydligt att svarspersonen syftar på en rädsla inför ”det annorlunda”, säger rapportförfattare Oscar Österberg, historiker och forskningssamordnare vid Forum för levande historia.

Rapporten är en uppföljning av Forum för levande historias tidigare kartläggning ”Antisemitismen i Sverige” från 2021 där myndigheten jämförde antisemitiska attityder och föreställningar mellan åren 2005 och 2020.

Läs rapporten här: Okunskap, myter och rädsla - Forum för levande historia

 

KARIN SKOGLUND

Sidan uppdaterad 2023-09-26