Artiklar

Gratis digitala böcker på jiddisch för alla

Nu får vem som helst tillgång till kostnadsfria, digitala böcker på jiddisch i Kungliga bibliotekets (KB) app Bläddra. Därmed är digitala böcker på alla nationella minoritetsspråk, förutom finska (som tillkommer så småningom), tillgängliga i appen.

Bläddra, som är framtagen av KB, ska möjliggöra likvärdig tillgång till litteratur på de nationella minoritetsspråken i hela landet samt stärka de nationella minoriteternas och urfolkets demokratiska rätt till delaktighet och tillgång till sin kultur och sitt språk.

- Och vi vill även bidra till att utveckla bibliotekens förmedlande verksamhet och vidga det litterära fältet kring språket i Sverige, förklarar Tobias Willstedt, handläggare på Enheten för bibliotekssamverkan på KB.

Ofta kan det vara svårt att få tag på litteratur som läsare på jiddisch. Genom att göra böckerna digitalt tillgängliga i Bläddra kan man läsa dem kostnadsfritt över hela landet när lusten faller på.

Enligt bibliotekslagen ska det svenska biblioteksväsendet ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna, bland annat genom att erbjuda litteratur på de nationella minoritetsspråken. Bläddra ska möjliggöra ett ökat läsande som inte är beroende av de lokala bibliotekens utbud.

Bläddra innehåller litteratur för barn, unga och vuxna i flera olika genrer. Inledningsvis kommer bokhyllan på jiddisch innehålla ungefär tjugo titlar men fler läggs till efterhand. Några exempel är bilderboken Dos Nisele (Nöten) av Sara Schulman och Karl Kjäll, pekboken Hinter gardin in a yidisher heym (Bakom gardinen i ett judiskt hem) av Nikolaj Olniansky samt poesisamlingen Benkshaft av Michael Felsenbaum.

Den främsta målgruppen är fritidsläsare, alltså personer som kan och vill läsa på sitt språk och som läser på sin fritid utifrån eget intresse. Det är inte i första hand en tjänst som är tänkt att användas till skola och undervisning.

- Det går så klart bra att använda den till skola och utbildning också, för den som tycker att det passar, säger Tobias Willstedt.  

Arbetet med att lansera jiddisch har föregåtts av många viktiga dialoger. Litteraturen har valts ut efter utbyten med både läsare och aktörer som förmedlar språket på bibliotek, i skola och förskola.

- Vi har också haft ett nära samarbete med förläggare, författare, översättare, språkvetare och andra jiddischaktörer. Alla dessa samtal har varit viktiga och jag vill understryka att lanseringen vi nu gör har möjliggjorts av alla som bidragit med kunskap och synpunkter.

JOHN GRADOWSKI

Sidan uppdaterad 2023-09-07