Artiklar
 Johan Dimitri Taikon

Filmvisning och panelsamtal om romani chib och romska berättartraditioner

Lördagen den 2 september visar Mångkulturellt centrum i samarbete med Institutet för språk och folkminnen filmen Språkbevararen. Efteråt följer ett panelsamtal om det romska språket.
Språkbevararen handlar om språkaktivisten, Johan Dimitri Taikon. Redan under 1930-talet kämpade han för romska barns rätt att gå i skola. Själv var han analfabet, men behärskade till fulländning den muntliga ordakonsten och kunde ur minnet berätta hundratals folksagor. Filmen förmedlar berättelsen om Johan Dimitri Taikons centrala roll i arbetet med att skapa en romsk-svensk ordbok, en beskrivning av språket romani chib som det talades på 1940-talet och dokumentationen av romsk muntlig tradition.
 
Filmskapare: Charlotte Hyltén-Cavallius
 
Läs mer om evenemanget här:
 
 
KARIN SKOGLUND
Sidan uppdaterad 2023-08-21