Artiklar
Fredrik Sieradzki

Program om jiddisch och jiddischkultur vid Judiskt kunskapscenter i Malmö

Judiskt kunskapscenter, drivet av judiska församlingen i Malmö, utökar sitt utbud med ytterligare program som fokuserar på jiddisch och jiddischkultur.

Judiskt kunskapscenter startade sin verksamhet i januari 2022 och är inrymt i Malmös synagoga. Fram tills idag har grupper som vill besöka Judiskt kunskapscenter kunnat välja mellan tre program. En allmän visning på 60 minuter som ger en överblick kring judiskt liv, kultur och historia. En workshop på 90 minuter om Förintelsen och antisemitism som syftar till att ge ökad kunskap och förståelse kring Förintelsen och antisemitism och en tredje visning på cirka en timme för mellanstadieelever som fokuserar på traditioner och identitet.

Enligt Fredrik Sieradzki, verksamhetsledare på Judiskt kunskapscenter, har kunskapscentret sedan man öppnande tagit emot drygt 10 000 besökare, mestadels skolelever från Skåne, Halland, Blekinge och Småland,

-Besöken är mycket uppskattade vilket ger avtryck i de utvärderingar som har gjorts i samband med visningar och workshops.

Under hösten 2023 kommer programutbudet att utökas med ytterligare ett program som fokuserar på jiddisch och jiddischkultur. Programmet kommer att erbjuda skolor att knyta an till de nya läroplanerna för grundskolan (Lgr 22) och gymnasiet (Lgy 22), där ett av de övergripande kunskapsmålen handlar om att eleverna ska förvärva kunskaper om de nationella minoriteternas språk, kultur, religion och historia

-Jiddischprogrammet är uppbyggt på samma sätt som övriga program, besökare får kunskap via sina sinnen. Besökarna kommer att få se skriven jiddisch i, höra jiddisch via röster och musik samt testa att stava enkelt på jiddisch. Tanken är att kunskapsinhämtningen ska vara lekfull och intressant samtidigt. Genom reflektion och diskussion med besökarna erbjuder vi dessutom mer än bara en kunskapsinhämtning via föreläsning. Exempelvis brukar vi fråga besökarna vad de har för traditioner själva och vilken mat de äter vid sina högtider. Genom reflektion kan vi skapa igenkänning och djupare insikt och förståelse.

Det nya jiddischprogrammet har tagits fram av Fredrik Sieradzki, utställningsproducent Sofia Bergkvist och Lena Rubinstein Reich, professor emerita i pedagogik. Gruppen har samarbetat med nyinrättade Språkcentrum jiddisch och jiddischforskaren Jan Schwarz.

Fredrik Sieradzki berättar att enligt svensk läroplan ska elever i grundskolan och gymnasiet tillgodogöra sig kunskap om de nationella minoriteterna, där ingår jiddischkultur, -språk och -historia.

-Vår ambition är hög! Vi vill ge skolklasser och lärare allt de behöver kunna om jiddisch och jiddischkultur på en timme.

Efter besöket hoppas Fredrik Sieradzki att besökare ska ha kunskap om att jiddisch är ett språk som har talats av miljoner judar i Europa, som idag är ett minoritetsspråk i bland annat Sverige.  

-Man ska även ha kunskap om hur Förintelsen påverkande jiddisch, att språket är ett levande europeiskt språk som det finns ett värde i att hålla vid liv. Besökarna ska också kunna känna igen hur jiddisch låter, känna till att det skrivs med hebreiska bokstäver och få stifta bekantskap med något eller några kulturella uttryck inom jiddischlitteratur, -teater och -musik.

Målgrupp för jiddischprogrammet är skolelever i årskurs fyra upp till och med gymnasiet, lärare på grundskola och gymnasium, församlingsmedlemmar och andra språkbärare som vill utöka sina kunskaper inom jiddisch, studenter vid exempelvis judaistik och yrkesverksamma med intresse av minoritetsspråk, jiddisch och judisk kultur.

PETRA KAHN NORD

Sidan uppdaterad 2023-08-18