Artiklar

Följ Isof:s symposium om revitalisering live

Revitalisering av de nationella minoritetsspråken är en central fråga i vår tid. Institutet för språk och folkminnen (Isof) har under 2022 inrättat språkcentra för finska, jiddisch, meänkieli och romani chib. En del av Isofs uppdrag är att samla och sprida kunskap om revitalisering.

Isof  bjuder in till en bred diskussion om revitalisering som fenomen och perspektiv. Under två dagar bjuder de på möjligheten att lyssna på aktuell forskning och få inspiration av framgångsrika revitaliseringsprojekt. Dag ett ägnas åt forskning och dag två åt revitaliseringsprojekten. Symposiet vänder sig till såväl forskare som aktivister och alla som arbetar med eller är intresserade av minoritetsspråk och språkrevitalisering.

 

Symposiet arrangeras den 26–27 oktober 2023 i Stockholm och kan följas live.

 

Några talare i programmet:

  • Constanze Ackerman-Boström, Uppsala universitet Språkrevitalisering i digitala rum,
  • Lasse Vuorsola, Stockholms Universitet Tala ditt eget språk! Sociala spänningar med koppling till det finska språket i Sverige
  • David Kroik, Umeå Universitet Språkinlärning, rum och plats – sydsamiskan i utbildningssammanhang
  • Owe Ronström, Campus Gotland/Uppsala Universitet Revitalisering – Förflyttningar: förutsättningar, villkor och konsekvenser

 

Följ programmet live:

https://www.isof.se/pa-gang/evenemang/evenemang/revitalisering/live

 

För infomation och program läs mer på Isofs webbplats:

https://www.isof.se/pa-gang/evenemang/evenemang/revitalisering

 

KARIN SKOGLUND

Sidan uppdaterad 2023-10-16