Artiklar
Foto Pixabay

Kultur i Skolan- nätverk för kulturutövare inom de nationella minoriteterna

Rebecka Glaser driver ett projekt med att skapa en hemsida med samlad information om kulturutövare inom de nationella minoriteterna. Projektet stöds av Kulturrådet.

Via hemsidan ska kulturrepresentanter för de nationella minoriteterna kunna annonsera vad de erbjuder till skolor i Sverige. Skolor, oavsett var i Sverige de befinner sig, ska kunna nå kulturutövare inom de nationella minoriteterna. Både enskilda kulturarbetare och organisationer ska ingå på hemsidan.

-Jag ser hemsidan som en slags megafon för de nationella minoriteternas kulturutövare så att skolor snabbt och enkelt komma i kontakt med rätt person eller organisation.

Rebecka Glaser tänker sig att hemsidan ska kunna kopplas till andra hemsidor för att underlätta att intresserade hittar dit.  

-Skolor ska undervisa om Sveriges nationella minoriteter men hur gör de i praktiken om de inte vet hur de kommer i kontakt med kulturutövare? Skolor i norra Sverige kanske känner till Samiska Teatern och skolor i Stockholm kanske känner till judiska kulturutövare, men i hur ser det ut i andra delar av Sverige? Min förhoppning är att hemsidan ska underlätta för att skolor och kulturutövare ska nå varandra i hela Sverige.

Projektet pågår under 2023 och Rebecka Glaser söker för närvarande efter kulturutövare inom de nationella minoriteterna som vill synas via hemsidan. Hon välkomnar intresserade att sig på email rebecka@glaser.se

PETRA KAHN NORD

 

 

Sidan uppdaterad 2023-06-28