Artiklar

Barnen, krigen, språken, liven – Finska krigsbarn i fokus

”Det tar fyra generationer innan ett krig går ur en familj. Jag är tredje generationen.” säger författaren Anna Takanen som är citerad i ABF Kronobergs informationsbroschyr om projektet Barnen, krigen, språken, liven.

Projektet är ett samarbete med Sagobygden i Ljungby och har som syfte att stimulera berättande bland finska krigsbarn och deras anhöriga.

Mellan maj och oktober år 2023 genomförs träffar med seminarium, författarbesök, studiecirkel och historieföreläsning. Målgruppen är personer som kom till Sverige från Finland som krigsbarn och deras anhöriga.

-Idén till projektet kom från Sagobygden/ Berättarnätet Kronoberg[.] De arbetar väldigt mycket med muntligt och personligt berättande och just det här projektet syftar till att stimulera berättande bland finska krigsbarn, eller kanske framförallt anhöriga till finska krigsbarn, skriver verksamhetutvecklare och kommunikatör på ABF Kronoberg, Jenny Ahonen till minoritet.se.

Studiematerial på finska används och deltagandet är gratis. I samband med Sagobygdens musik- och berättarfestival som ägde rum den 13-16 juni i år, hölls ett interaktivt seminarium om muntligt berättande som hölls av Göran Hemberg och Ola Henricsson. Nästa händelse i projektet äger rum den 8 september och är en halvdagsföreläsning och workshop av Susanne Nylund Skog som berättar om hur vi kan dokumentera personliga berättelser samt väcker frågan ”Vad vill vi föra vidare och hur?”. Jenny Ahonen konstaterar att målgruppen, de finska krigsbarnen,
"är en grupp som inte sällan lagt locket på, på sina upplevelser …".

I beskrivningen till projektet framgår att ”Många av barnen som kom från Finland förlorade sitt språk i Sverige, ofta på grund av hämmande påtryckningar och för såväl dem som deras barn och barnbarn försvårades möjligheterna till kontakt med ursprung och rötter.” Målet med projektet är att, på sätt och vis, återställa detta och hjälpa de adresserade personerna att höja sina röster.

Hon berättar också att fribiljetterna som utdelats till det interaktiva seminariet var få. Något som kan vara motiverat av osäkerheten kring projektets finansiering.

-Vi fick projektet beviljat lite senare än vi hoppats, och har därför inte hunnit få ut ordet i den utsträckning vi önskat, fortsätter Ahonen som noterar att deltagarantalet i samband med Anna Takanens författarsamtal i maj ändå var hyfsat.

-Det blev mycket bra samtal berättar hon och fortsätter:

-Planen är att vi under hösten anordnar en studiecirkel i ämnet hos oss på ABF i Ljungby, till vilken vi har möjlighet att släppa in tio personer.  

Ahonen kommer själv hålla i studiecirkeln med en berättarpedagog från Sagobygden. Vid denna träff, som ännu inte har ett datum, får deltagarna stöd med att strukturerar upp sin egna berättelse. Det finns också stöttning med att väva in det finska språket i den personliga berättelsen. Den 20 oktober sker den avslutande träffen, en historieföreläsning med titeln ”De finska krigsbarnen” av Ann Nehlin som forskat på ämnet.

För deltagande/ frågor, mejla: jenny.ahonen@abf.se


LINNEA HUHTA


 

Sidan uppdaterad 2023-06-26