Artiklar
Seija Lind, besökare och Matti Allenius tangoinstruktör Foto: Petra Kahn Nord

5 Folk festival

Just nu pågår 5 Folk festival i Kungsträdgården i Stockholm. Under tre dagar i juni (14, 21 och 28 juni) kan man uppleva kultur, dans och musik framfört av Sveriges fem nationella minoriteter. På festivalområdet finns även möjlighet att prova på minoritetsmat och samtala med representanter för de nationella minoriteterna.

Danslektion i flamenco Foto: Petra Kahn Nord5 Folk Festival arrangeras för tionde året i rad, projektägare är den romska ideella föreningen É Romani Gilnda. Mia Taikon, projektledare tillsammans med Fred Taikon, säger att det är viktigt att festivalen sker i centrala Stockholm eftersom man då når många ur majoritetsbefolkningen. 

Festivalen är ett samarbetsprojekt mellan alla Sveriges nationella minoriteter. Den startade utifrån insikten om att majoritetssamhället i allmänhet har väldigt dålig kunskap om vilka som är Sveriges nationella minoriteter och vilken kultur som är förknippat med var och en av minoriteterna.

Mia Taikon berättar att man hade en idé om att skapa en träffpunkt, en neutral plattform, från vilken alla Sveriges nationella minoriteter och majoritetsbefolkningen kunde samlas, mötas och bli nyfikna på varandra. Varje nationell minoritet skulle kunna visa upp delar av sin unika kultur. Genom workshops och samtal formades idéen om att tillsammans skapa 5 Folk festivalen.

-Festivalen ska även vara en plats dit alla kan komma och ställa vilka frågor de vill, även obekväma frågor som man kanske inte vågat ställa innan. Vi som representerar de nationella minoriteterna på festivalen är vana att bemöta fördomar och föra en öppen dialog, säger Mia Taikon.

Minoritetstältet öppnar varje festivaldag kl. 14.00, då kan besökare komma och samtala med representanter för de nationella minoriteterna. Klockan 16.00 startar danslektioner, man kan lära sig att dansa finsk tango, judisk folkdans och flamenco. Kl. 17.30 inviger Mia Taikon musikframträdanden. Varje kväll fram till kl. 21.00 uppträder musikgrupper från Sveriges fem nationella minoriteter. Mellan musikframträdanden håller Mia Taikon i ett ”mellansnack” då hon delar intressanta fakta om Sveriges nationella minoriteter.

-Mellansnacket kan handla om någon ny rapport som släppts, filmer, utställningar eller andra kulturarrangemang. Ibland väljer jag att berätta om andra intressanta fakta som till exempel minoriteters rättigheter.

Sigrid Skarpssvärd och Kristina Hedström Foto: Petra Kahn Nord

Christina Hedströn, kassör i tornedalingarna i Stockholm, anser att 5 Folk festivalen betyder mycket eftersom man lyfter de nationella minoriteterna på en central plats i Stockholm.

-Besökare kan träffa oss representanter på ett otvunget sätt, ta del av tornedalsk litteratur och höra musik de annars kanske inte skulle kommit i kontakt med.

Seija Lind, besökare, uttrycker någon liknande. Hon säger dessutom att hon kommit till festivalen för att se alla kulturuttryck, men speciellt för att uppleva dansen och musiken.

5 folk festivalen livesänds på festivalens sida på Facebook. På Facebooksidan kan man även se programmet för de olika festivaldagarna samt kommentera och ställa frågor.

På frågan om 5 Folk Festivalen kommer att fortsätta tio år framåt ser Mia Taikon bekymrad ut. Hon berättar att det är svårt att få bidrag för festivalen.

-Budgeten har inte höjts på tio år även om inflationen har gjort allt dyrare. Vi hoppas att vi kommer att få ökat stöd i framtiden, vi behöver det för att kunna genomföra festivalen.

 

È Romani Glinda arrangerar 5 Folk festivalen 2023 i samarbete och med stöd av Judiska Församlingen Stockholm, Finska föreningen i Stockholm, Tornedalingar i Stockholm, Sameföreningen i Stockholm, Sensus, Stallet/RFoD, Polska institutet i Stockholm, Tyska ambassaden i Stockholm, Stockholms stads kulturförvaltning, Statens kulturråd, Stockholms läns landsting, Region Stockholm och Institutet för språk och folkminnen.

PETRA KAHN NORD

 

Sidan uppdaterad 2023-06-27