Artiklar
Illustration från Forum för levande historia

Nytt uppdrag att kartlägga intolerans bland unga

Forum för levande historia får i uppdrag att kartlägga intolerans bland unga, enligt ett pressmeddelande från myndigheten.

Forum för levande historia undersöker kontinuerligt ungdomars attityder till exempelvis muslimer, judar, romer och hbtqi-personer. I dag har regeringen tilldelat myndigheten uppdraget att genomföra en ny kartläggning av intolerans bland svenska skolelever.

Under 20 års tid har Forum för levande historia arbetat med att stärka demokratins motståndskraft och öka människors handlingskraft genom att erbjuda kunskap via  faktamaterial, utbildningar, utställningar och minneshållning.

Till stöd för arbetet mot antisemitism, antiziganism och andra former av rasism och intolerans har de kontinuerligt tagit temperaturen på och analyserat vår samtid genom att studera attityder bland svenska skolelever.

– Det är glädjande att regeringen hörsammat vårt förslag att göra en ny undersökning om intolerans bland unga och gett oss detta uppdrag. Inte minst då den nya kartläggningen ger oss möjlighet att jämföra utvecklingen av olika attityder över tid, säger överintendent Petra Mårselius vid Forum för levande historia.

Uppdraget pågår till 2025 och för 2023 tillförs myndigheten en miljon kronor.

Forum för levande historia har vid tre tidigare tillfällen undersökt skolungdomars attityder till exempelvis muslimer, judar, romer och hbtqi-personer. Ungdomarna har även tillfrågats om hur de ser på varandra och samhället, om förhoppningar och oro inför framtiden samt deras syn på demokrati.

 

Relaterade länkar:

KARIN SKOGLUND

 

Sidan uppdaterad 2023-06-22