Artiklar
Foto: Anna von Brömssen

Socialstyrelsen erbjuder ny brobyggarutbildning

I samarbete med Södertörns högskola erbjuder Socialstyrelsen en ny utbildning för brobyggare med romsk språk- och kulturkompetens med start under hösten 2023.

För dig som är intresserad:

Genom utbildningen får du mer kunskap om frågor som är aktuella inom kommunal verksamhet och relevanta för din funktion som brobyggare. Du får också verktyg för att kunna bidra i arbetet med att kompetensutveckla kommunens medarbetare utifrån strategin för romsk inkludering.

Exempel på innehåll

 • Vad gör en brobyggare inom socialtjänsten och andra närliggande områden, till exempel medborgarkontor och arbetsmarknadsförvaltningar?
 • Hur har Sverige arbetat med romers rättigheter under 1900-talet?
 • Strategin för romsk inkludering 2012–2032
 • Den nationella minoritetspolitiken och kopplingen till romsk inkludering
 • Grundläggande kunskap om hur socialtjänsten är organiserad och fungerar
 • Socialtjänstlagen och minoritetslagstiftning, samt annan relevant lagstiftning
 • Frågor om bemötande och handlingsutrymme
 • Kommunikation och presentationsteknik

Innehållet i utbildningen utgår från tidigare utbildningar och är framtagen i dialog med chefer och brobyggare som gått den tidigare utbildningen för brobyggare.

Vem kan delta i utbildningen?

 • Personer med romsk språk- och kulturkompetens som har eller kommer att ha en anställning i en kommun med uppdrag som brobyggare.
 • Chefer och arbetsledare eller andra nyckelpersoner i kommuner som har brobyggare med i utbildningen kommer erbjudas möjlighet att delta i delar av utbildningen.
 • Brobyggare som har gått en tidigare brobyggarutbildning och arbetar i kommun, kan erbjudas att delta i delar av utbildningen som kompetensutveckling. Mer information om det kommer.

Tidsåtgång

Utbildningen sker vid Södertörns högskola med start 23 oktober 2023 och avslutas i januari 2025.

Läs mer på Socialstyrelsens webbplats:

Utbildning för brobyggare med romsk språk- och kulturkompetens - Socialstyrelsen

 

KARIN SKOGLUND

Sidan uppdaterad 2023-06-26