Artiklar
Illustration av Kungliga biblioteket

Inspelade samtal om äldreomsorg av Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har spelat in två samtal där nationella minoriteters rättigheter inom äldreomsorgen och arbete med romsk inkludering lyfts. Du kan bland annat höra om kommuners erfarenheter av att arbeta med frågorna och få praktiska tips.

– Äldreomsorg, socialtjänst och hälso- och sjukvård är viktiga aktörer i arbetet för att förverkliga de nationella minoriteternas rättigheter. Det behöver finnas både kunskap och beredskap för att efterleva skyldigheter utifrån minoritetslagen. Vår förhoppning är att de stöd och insatser som vi tar fram ska vara till hjälp, säger Anna Dahlberg, utredare på Socialstyrelsen.

Den ena samtalet handlar om nationella minoriteters rättigheter inom äldreomsorgen. Du kan bland annat höra om kommuners arbete med att äldre personer ska kunna bevara och utveckla sitt språk och kultur. Samtalet riktar sig framförallt till dig som är ansvarig inom äldreomsorgen, strateger, verksamhetsutvecklare, minoritetssamordnare eller biståndshandläggare.

Ta del av samtalet på Kunskapsguidens tema om nationella minoriteter

Det andra samtalet handlar om arbete med romsk inkludering. Du får till exempel veta mer om strategiskt arbete inom en socialförvaltning och hur man gör en behovsinventering. Du får också höra om en utbildning för brobyggare med romsk språk- och kulturkompetens som startar hösten 2023. Samtalet riktar sig framförallt till dig som arbetar inom socialtjänst eller äldreomsorg.

Ta del av samtalet på Kunskapsguidens tema om nationella minoriteter

I september arrangerar Socialstyrelsen digitala erfarenhetsutbyten om nationella minoriteters rättigheter inom äldreomsorgen och arbete med romsk inkludering. Medarbetare från Socialstyrelsen och andra aktörer medverkar och du kan ställa frågor. Anmälan kommer kunna göras från 21 augusti på Socialstyrelsens webbplats.

 

Läs mer på Socialstyrelsens och Kunskapsguidens webbplatser: 

Nationella minoriteter – Socialstyrelsen

Nationella minoriteter – Kunskapsguiden

KARIN SKOGLUND

Sidan uppdaterad 2023-06-21