Artiklar

Skellefteå kommun vill se nationellt politikernätverk

Skellefteås kommunstyrelse har beslutat att skicka en motion till kongressen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) i syfte att SKR ska skapa ett brett nationellt nätverk kopplat till frågor som rör de nationella minoriteterna, enligt ett pressmeddelande från kommunen.

Bakgrunden till förslaget är att det politiska engagemanget i minoritetsfrågorna i många av landets kommuner varit begränsat, vilket i många fall berott på kunskapsbrist. Detta är första gången som Skellefteå kommun skickar en motion till kongressen.

-Inom ramen för Skellefteå kommuns samråd med de nationella minoriteterna har behovet av ett nationellt politiskt nätverk diskuterats. Vi ser samfällt behovet och därför har samrådet väckt denna fråga hos kommunstyrelsen. Det känns bra att kommunen nu, första gången, skickar en motion till SKR:s kongress som syftar till att stärka de minoritetspolitiska frågorna i hela landet, säger Andreas Löwenhöök (M), sammankallande i Skellefteå kommuns samråd med nationella minoriteter.

Sedan tidigare har det gjorts försök för att få i gång den här typen av nätverk. Haninge kommun tog initiativ till att det startades ett nationellt politikernätverk för kommuner som ingår i det finska förvaltningsområdet 2016. Även ett regionalt politikernätverk för kommuner inom Stockholms län, som ingår i det finska förvaltningsområdet, startades 2020.

-Trots intresset från vissa kommuner har det varit svårt att upprätthålla det nationella nätverket, då en bakomliggande organisation saknas. Därför tycker vi att det vore bra om SKR tog stafettpinnen och blir en samverkande kraft för att få till ett nätverk som täcker hela landet och har en bredd som omfattar samtliga nationella minoriteter, säger Andreas Löwenhöök.

Det var en enig kommunstyrelse som ställde sig positiva till förslaget och motionen skickas nu vidare från Skellefteå kommun till SKR:s kongress.

 

KARIN SKOGLUND

 

Sidan uppdaterad 2023-06-19