Artiklar
Lisa Wallin Foto: Liselotte van der Meijs

BRÅ arbetar med studie om hatbrott mot samer

BRÅ har sedan juni 2022 i uppdrag av regeringen att genomföra en fördjupad studie om hatbrott mot samer. Studien ingår i regeringens åtgärdsprogram mot rasism mot samer – ett åtgärdsprogram med syftet att förebygga och motverka rasism samt polarisering.

Studien som ska belysa hatbrottslighetens karaktär och även åskådliggöra specifika uttryck för hatbrott, till exempel där renar är involverade, ska överlämnas till regeringen i april 2024. Genom studien vill man också belysa hur hatbrott upplevs från den utsattes perspektiv och vad det får för konsekvenser. Ett ytterligare syfte med studien är att kunna ge förslag på hur hatbrott mot samer ska kunna synliggöras mer, för att förbättra möjligheterna att förebygga brotten.

Lisa Wallin, projektledare på BRÅ, berättar att hon och kollegan Lou Huuva i nuläget arbetar med intervjuer och träffar olika nyckelpersoner samt representanter för samiska organisationer, föreningar och samebyar.

– Det har varit ett intensivt resande under våren då det är stora avstånd i Sápmi. Därför gör vi också många intervjuer via telefon, säger Lisa Wallin som arbetar på BRÅ:s kontor i Stockholm.

För att vi ska kunna samla in kunskap och information är det också av stor vikt att få kontakt med privatpersoner som råkat ut för hatbrott. Lisa Wallin understryker att det är berättelserna som ligger till grund för studien.

– För studien behövs de här erfarenheterna, fastän de kan vara svåra att prata om, säger Lisa Wallin och fortsätter:

– De samer vi haft kontakt med, har varit väldigt tillmötesgående. Det är flera pågående arbeten som löper parallellt just nu, bland annat Sanningskommissionen för det samiska folket, Renmarkskommittén samt  MUCF:s arbete med rasism mot unga samer. Man får vara medveten om att det samiska folket är en liten grupp och det är många som vill samråda och ha kontakt under uppdragsperioden. De har mycket att göra och det märks, säger Lisa Wallin.

BRÅ tar fram hatbrottsstatistik för olika minoritetsgrupper, men när det kommer till hatbrott mot samer finns inte tillräckligt med polisanmälningar för att kunna redovisa statistik, berättar Lisa Wallin.

– Det vi gör nu är att vi samlar in alla polisanmälningar och förundersökningar inom den ramen från 2014 och framåt, det är omkring hundra fall som vi ska gå igenom. Resultatet kommer vara en del av rapporten, säger Lisa Wallin som inte kan gå in på närmare detaljer om vad man kommit fram till i nuläget genom intervjuerna. Hon understryker dock att anmälningsbenägenheten för den här typen av brott inte särskilt hög och därför är det viktigt att privatpersoner som råkat ut för hatbrott delar sina berättelser.

LEONARDA ARCIDIACONO

Sidan uppdaterad 2024-05-08