Artiklar
Design: Mångkulturellt centrum

Ny utställning om migration

Mångkulturellt centrum i Stockholm öppnar ny utställning Gränser i rörelse, 100 år av migration som förändrade Sverige. 

- I Tidöavtalet avhandlas migration på hela 19 sidor. Politiska utspel om invandring kommer närapå varje vecka. Man kan lugnt säga att det är ett aktuellt ämne vi valt för denna utställning, säger verksamhetschef Monica Fundin Pourshahidi.

Och var ska en utställning om migration vara om inte i Botkyrka, kommunen som redan 1987 skapade ett Mångkulturellt centrum?

- På 100 år har mycket förändrats – allt är mer i rörelse, även människor. Genom studier, en internationell arbetsmarknad, kärlek, adoption, sökande efter trygghet eller i flykt från krig och förtryck lever många på en helt annan plats än där de föddes.

- Många svenskar har sin historia utanför Sveriges gränser. Migration är en viktig del av svenskt kulturarv, en del som sällan speglas i utställningsform. Nu är det dags! Givetvis med fri entré för alla – välkomna!, hälsar Monica Fundin Pourshahidi.
 

Utställningen Gränser i rörelse undersöker drygt 100 år av migration genom att se närmare på politiseringen av immigration under denna period, migrationens inverkan på demokratin samt vilken betydelse migrationen har haft för landets samhälleliga och kulturella utveckling. Är migration regel eller undantag? Vad är migrantprekariatet? Vad betyder Bággojohtin? Dessa frågor, och fler, utforskas i utställningen.

Mångkulturellt centrum är ett kultur-och kunskapshus med expertis inom demokrati, jämlikhet, segregation, rasism & kulturarv.

 

KARIN SKOGLUND

Sidan uppdaterad 2023-06-19