Artiklar

Ny kartläggning om ungas psykiska hälsa

MUCF har tillsammans med Folkhälsomyndigheten gjort en kartläggning "Att inte bara överleva, utan att faktiskt också leva" om ungas psykiska hälsa.

Unga ställer höga krav på sig själva och upplever sig otillräckliga. Kartläggningen visar att den främsta orsaken till psykisk ohälsa är både de ungas egna och andras krav och förväntningar när det gäller exempelvis skola, framtid, social status och utseende. Svåra hemförhållanden, mobbning och att vara ofrivilligt ensam och sakna vänner har också negativ påverkan på hur de unga mår.

I kartläggningen delar unga med sig av hur de hanterar sin psykiska hälsa och berättar vad de skulle behöva för att må bättre. Berättelserna synliggör en rad olika behov och utvecklingsområden inom bland annat skolan, hälso- och sjukvården samt inom fritiden.

Det insamlade materialet bygger på fokusgrupper, intervjuer och ungas egna berättelser. Bilden kompletteras även med statistik och ett särskilt fokus har lagts på unga hbtq-personer, unga med funktionsnedsättning, utländsk bakgrund och unga med tillhörighet till urfolk eller nationell minoritet.

 

Ladda ner kartläggningen och läs mer här:
 

I kapitel 10 berättar unga judar och sverigefinnar om sina erfarenheter och upplevelser.

 

KARIN SKOGLUND

Sidan uppdaterad 2023-06-08