Artiklar
Joseph Prai Foto: Fredrik Sieradzki

Iris-skolan firar 25 framgångsrika år

IRIS-skolan i Malmö har under 25 år gett vuxna romer med dåliga erfarenheter av skolan en andra chans att skaffa sig en grundskolekompetens och en yrkeskarriär. Trots en tuff start, har skolan blivit en accepterad och uppskattad institution bland romer i Malmö.

IRIS-skolan i Malmö skulle nog bara varit en vacker tanke om det inte hade varit för Djura Ivanovs envishet. 

Djura, som växte upp i dåvarande Jugoslavien, gick själv bara fyra år i skolan. Han kom till Sverige från Italien på 1980-talet fylld med en lust att utbilda sig. Snart väcktes också Djuras dröm att skapa en vuxenutbildning för romer. 1998 var han med om att starta IRIS-skolan i Malmö.

- Jag ville helt enkelt förändra situationen för romer, säger han.

Men starten och de första åren var ingen dans på rosor.

- Vi startade skolan i en källarlokal, berättar Djura och fortsätter:

- Jag gick runt och knackade dörr, det fattades folk för att kunna starta skolan. Jag fick en hel del dörrar stängda mitt i ansiktet på mig, berättar han. Folk var misstänksamma. Jag förstår också att man inte ville delta ytterligare ett projekt där man bara ”dricker kaffe”, säger han när vi träffas i samband med IRIS-skolans 25-årsjubileum.

Efter att ha drivits av olika huvudmän, ingår skolan idag i Komvux Malmö och är en etablerad institution bland romer i Malmö.

- 80 procent av de som söker sig till oss har misslyckats i grundskolan. Förutom kunskaper försöker vi ge våra elever självförtroende, säger Djura som jobbar som en pedagogisk resurs och bidrar till att utveckla skolan.

Han jobbar ihop med Maria Bogdanov som själv har en romsk bakgrund. Maria träffar alla som söker sig till skolan. Hon konstaterar att mycket har ändrats sedan hon började arbeta på skolan för 11 år sedan:

- Bara det att vi ser elever som läser vidare på gymnasiet och universitetet är en positiv utveckling, säger Maria.

Skolan har också ett nära samarbete med Romskt informations- och kunskapscenter inom Malmö stad. Där jobbar 32-årige Milan Verson som samhällsvägledare. På skolans 25-årsjublieum berättar han om hur han under sin uppväxt såg vuxna romer på skolan som kämpade med att lära sig svenska. 

- Mamma var bestämd och sade alltid till mig: ”Du måste gå i skolan”. Min mamma etablerade en skoltradition i vår familj. Jag kan bara konstatera att jag idag är tvåfaldigt utbildad bland annat tack vare min mamma.

Emil Andersson har jobbat som lärare på skolan i 13 år. I sitt tal på 25-årsfesten lyfter han fram arbetet med att skapa en känsla av trygghet bland eleverna.

- Jag möter elever som har dåliga erfarenheter från grundskolan, elever som känner att de misslyckats. Men det är i själva verket skolan som har misslyckats, det är majoritetssamhället som har svikit dessa elever. Många elever ser mig som en representant för majoritetssamhället och har i början en misstänksamhet mot skolan. Vi pedagoger använder en relationell pedagogik, där vi försöker skapa ett förtroende genom att se och lyssna på varje elev. Ibland måste jag lyssna i stället för att prata. Dessutom släpper vi inte kontakten med eleverna när de lämnat skolan utan försöker ge dem stöd i deras vidare väg.

- Att jobba på IRIS-skolan är något av det roligaste jag har gjort, säger Joseph Prai som har varit lärare på skolan sedan 2002. Han har själv en bakgrund från Nya Guinea och har en förståelse för vad många av eleverna har gått igenom i den vanliga skolan. Han har lärt sig tala romani chib för att kunna tala med en del av eleverna.

- Genom att tala deras eget språk så är hälften av jobbet redan gjort. Det visar att jag erkänner eleverna, säger han.

Joseph ger bland annat en orienteringskurs om det svenska samhället och förklarar hur saker och ting fungerar. Samtidigt försöker han visa att romernas språk har många ord vars ursprung är kopplad till historien i olika tider, kulturer, samhällen och imperier för att eleverna ska känna stolthet och få en självkänsla.

- När jag idag hör föräldrar som säger ”min dotter ska gå på gymnasiet innan hon gifter sig”, så blir jag otroligt stolt. Det visar att skolan har blivit en accepterad institution i det romska samhället. De första romerna kom till Sverige 1512. Den resa som vi gjort med denna skola under 25 år har Sverige inte gjort på 500 år när det gäller tillit och trygghet i vuxenutbildningen i Malmö.

SFI och svenska som andraspråk är en självklar del av skolans utbud.

- En majoritet av eleverna läser in grundläggande behörighet i svenska, matematik och engelska, säger skolans rektor Anna Blagojevic.

Skolan erbjuder även en orienteringskurs som tar upp romsk kultur, exempelvis romsk historia, romers vardag i Sverige, minoritetslagstiftning samt demokratifrågor.
IRIS-skolan lägger också stor vikt vid studie- och yrkesvägledning och tillsammans med varje elev upprättar pedagogerna en individuell studieplan.

- Vi har idag 65 elever och så snar vi har en plats ledig så tar vi en ny elev, säger Anna Blagojevic

Djura har försökt att gå igenom statistiken för hur det gått för skolans elever genom åren.

-  Vi har haft mer än tusen elever genom åren, men jag har med säkerhet hittat 500 namn och av dessa så har 240 klarat grundskolan, många av dem har genomgått gymnasium, de har olika anställningar eller har startat eget och en del har pushats att plugga vidare och genomgått en universitetsutbildning, säger Djura stolt.

Emil Andersson konstaterar att skolan under de senaste sju, åtta åren skolan haft ett genomsnitt på 60 procent godkända betyg.

- Vi ligger lite under snittet för Komvux Malmö, men vi närmar oss sakta men säkert de andra skolorna. Med tanke på den sköra relationen mellan romer och majoritetssamhället så är jag imponerad och stolt över våra elever, säger Emil Andersson.

Fredrik Sieradzki
 

Sidan uppdaterad 2023-06-08