Artiklar
Sarah Thomasson (t h) gratuleras efter vinsten i uttagningarna till slalom-VM i Åre, januari 1950.

150 filmer med samiskt innehåll på Filmarkivet.se

Det nya filmarkivet är ett samarbete mellan Sametinget och Kungliga biblioteket. Filmerna är från början av 1900-talet fram till 1980-talet, och är helt gratis att se.

I arkivet varvas journal- och dokumentärfilmer med privatfilmer och tidiga spelfilmer, med fördjupande texter och etiska rekommendationer. Sammantaget skildrar de samers liv, kultur och historia utifrån majoritetssamhällets uppfattningar under den aktuella tiden. Filmerna är indelade i fem teman efter sydsamiskt, umesamiskt, pitesamiskt, lulesamiskt eller nordsamiskt område.

De 150 filmerna är del av det nyligen avslutade projektet Samisk audiovisuell samling (2019-2022) som finansierats av Vetenskapsrådet. Målet har varit att göra en samlad kartläggning och granskning av de filmer och tv-program som skildrar samer och samisk kultur. Ett av resultaten är kollektionen Sápmi på film och tv i Kungliga bibliotekets söktjänst Svensk mediedatabas (SMDB). I samlingen finns omkring 8 600 tv-program och över 500 filmer förtecknade, de sistnämnda med nyskrivna innehållsbeskrivningar utifrån ett samiskt perspektiv. Här ingår även filmerna på Filmarkivet.se.

Samisk audiovisuell samling är ett unikt samarbete mellan Filminstitutet och Ájtte (Svenskt Fjäll- och Samemuseum), Sametinget,  Kungliga biblioteket, Stockholms universitet, Umeå universitet och Mittuniversitetet.

Läs mer och se filmerna på Filmarkivet.se

KARIN SKOGLUND

Sidan uppdaterad 2023-05-30