Artiklar
Bild på personalen, från vänster; Camilla Garefelt Kåveland, Marianne Andersén, Ulla Ryynänen & Lena Haapala. Foto: Olivia Otterström

Finsk förskolepersonal rekryteras allteftersom

Småstjärnorna är en avdelning med finskspråkig verksamhet på Solstrålens förskola i Sundsvalls kommun. Förskolan har skapat en finskspråkig avdelning genom att rekrytera finsktalande personal och utveckla verksamheten allteftersom fler finska barn sökt sig till avdelningen.

Sundsvalls kommun är förvaltningsområde för finska och därför ska kommunen erbjuda finskspråkig förskola. Förskolan Solstrålen startade finskspråkig verksamhet redan innan man visste om detta efterfrågades av vårdnadshavare. På förskolan arbetade en finskspråkig pedagog och förskolan valde därför att erbjuda möjlighet till finskspråkig verksamhet. Utmaningen, enligt Camilla Garefelt Kåveland, rektor på Solstrålens förskola sedan mars 2022, är att rekrytera pedagoger med tillräckliga kunskaper för att undervisa på finska.

Hon berättar vidare att endast ett finskspråkigt barn gick på förskolan till en början. Via Finska föreningen, som har ett nätverk av aktiva vårdnadshavare spred sig ordet och antalet barn som sökte plats ökade med tiden. Idag går tolv barn i åldern 1 – 5 år på den finskspråkiga avdelningen, samtliga har någon i hemmet med finska som modersmål. Avdelningen har tre heltidsanställda: en förskollärare och två barnskötare. Man beräknar att det kommer att vara fjorton barn inskrivna på avdelningen till höstterminen. 

-Till en början så var språkarbetet integrerat på en av de andra förskoleavdelningarna men eftersom vi är en mångkulturell förskola så blev det en rejäl utmaning att hålla hög kvalité på det sättet som vi önskade, säger Camilla Garefelt Kåveland.

Hon berättar att personalen lärde sig vad som fungerade genom att våga att prova, utvärdera och att hela tiden förändra arbetssättet utifrån lärdomar. Detta tillvägagångssätt har visat sig vara framgångsrikt och förskolan anställde precis en tredje pedagog, nu är man ett komplett finskspråkigt arbetslag. Den nya pedagogen kan även tala meänkieli vilket Camilla Garefelt Kåveland anser vara en tillgång även om förskolan inte har det behovet just nu.

Barnen på Småstjärnorna möter de barnen från de andra avdelningarna i olika planerade aktiviteter eller i den fria leken på gemensamma mötesplatser på förskolan, där de får utvecklas i svenska. Småstjärnorna har även samarbete med den finskspråkiga äldreomsorgen i kommunen. Barnen har fått besöka deras verksamhet vid två tillfällen och man har ett tredje tillfälle inplanerat under 2023.

-Det blir riktigt härliga möten mellan olika generationer som kan mötas med finskan som en gemensam utgångspunkt, säger Camilla Garefelt Kåveland.

Hon säger att hon hoppas att verksamheten fortsätter att växa och att hon märkt att intresset från vårdnadshavare finns.

-Den här generationen finska vårdnadshavare känner en positivitet och stolthet över sitt språk. Det måste vi förvalta och samtidigt ge förutsättningar så att det ska få föras vidare till nästa generation.

PETRA KAHN NORD


 

 


 

Sidan uppdaterad 2023-05-16