Artiklar

Transkulturellt centrum söker sverigefinnar för deltagande i studie om hälsa

Transkulturellt Centrum – Region Stockholms kunskapscentrum för frågor om hälsa, kultur och migration – genomför en intervjustudie med titeln ”Att vara sverigefinne i Stockholm: Psykisk hälsa, vårderfarenheter och vårdbehov”.

Studien sker på uppdrag av Region Stockholm och handlar om sverigefinnar i Stockholm och deras syn på hälsa och erfarenheter av vård. Studie genomförs tillsammans med en referensgrupp med representanter för Sverigefinska Riksförbundet och Sverigefinska Ungdomsförbundet. 

För dem som deltar så rör det sig om en enskild intervju som antingen kan ske via Teams eller Zoom, eller IRL om man så föredrar. Intervjun tar uppskattningsvis mellan 1 och 1½ timme och kan ske antingen på svenska eller finska. Alla deltagare är anonyma i studien.  

Läs mer om studien här:


https://www.transkulturelltcentrum.se/kunskapsstod/vara-projekt/att-vara-sverigefinne-i-stockholm-psykisk-halsa-varderfarenheter-och-vardbehov/

KARIN SKOGLUND

 

Sidan uppdaterad 2023-05-16