Artiklar
Ronald S Lauder, Ulf Kristersson och Petra Kahn Nord. Fotograf: Shahar Azran

World Jewish Congress öppnar nordiskt kontor i Stockholm

I närvaro av statsminister Ulf Kristersson invigdes nyligen World Jewish Congress (WJC) nordiska kontor i Stockholm. På plats fanns också organisationen ordförande Ronald S Lauder och de två tidigare socialdemokratiska statsministrarna Stefan Löfven och Magdalena Andersson. Både Ulf Kristersson och Ronald S Lauder hyllade Raul Wallenbergs insatser i Budapest 1944 i sina tal.

- Min regering och jag kommer inte att förbli tysta inför krympande frihet för svenska judar. Vi kommer att fortsätta vårt arbete med att bekämpa antisemitism, sa Ulf Kristersson.

- World Jewish Congress har starka band till Sverige som går tillbaka till tiden då vår svenska sektion arbetade för att ge överlevande från Förintelsen en trygg tillflyktsort. Idag, när vi bekämpar antisemitism och förmedlar kunskap om judiskt liv och judisk kultur, kommer vår närvaro här att gynna de judiska församlingarna i Norden, sa Ronald S Lauder.

Ronald S Lauder och Ulf Kristersson. Fotograf: Shahar Azran

WJC, som är politiskt obunden, är den internationella organisation som representerar judiska församlingar och organisationer i över 100 länder runt om i världen och företräder deras intressen gentemot regeringar, parlament, internationella organisationer och andra trosuppfattningar.
Den dåvarande socialdemokratiska regeringen hade 2021 ett gott samarbete med WJC under Malmö Internationella Forum om hågkomst av Förintelsen och bekämpande av antisemitism. Regeringen uttryckte då att man såg väldigt positivt på ett lokalt kontor. Även Judiska Centralrådet (en sammanslutning av de judiska församlingarna i Stockholm, Göteborg, Malmö och nordvästra Skåne) tillfrågades och tillstyrkte.

- Norden är viktigt, speciellt Sverige. Sverige visade genom Malmö Internationella Forum och ordförandeskapet i IHRA (Internationel Holocaust Remembrance Alliance) att man verkligen vill satsa på frågor gällande antisemitism och hågkomst av Förintelsen. Egentligen är det inte ett öppnande utan ett återöppnande. WJC hade en svensk sektion och ett kontor i Stockholm på 40-talet som under kriget arbetade för att rädda judar. Det lades ner på 50-talet. Kontoret öppnades redan i september 2020, men vi väntade med invigningen på grund av pandemin, berättar Petra Kahn Nord, nordisk representant för WJC och global koordinator för religiös frihet.

Hennes arbetsuppgifter handlar i stort om att se till att judiskt liv kan blomstra idag och i framtiden i hela Norden. Det kan handla om kampen mot antisemitism, stärkande av judiskt liv, se till att inte  viktiga judiska traditioner som brit mila (omskärelsens förbund, på pojkar den åttonde levnadsdagen) kan fortsätta att vara lagliga. Vilka frågor som är av vikt vid olika tillfällen och i olika länder varierar med samhällsdebatten och med vilken regering som landet har för tillfället. Petra Kahn Nord skapar events och har möten med olika beslutsfattare och politiker, besvarar remisser, håller föreläsningar, firar judiska helgdagar med beslutsfattare, med mera.

- Det viktigaste är att jag alltid arbetar med Judiska Centralrådet i varje land och ser till att de frågor som de värderar som viktigast är de jag arbetar med. Jag jobbar lite som en ambassadör som på olika sätt skapar närverk och påverkar via olika kanaler och strategier för att föra fram de frågor som är viktiga för den judiska gruppen i varje land, säger Petra Kahn Nord.

Hennes arbete riktar sig mest mot regeringsnivån men det kan även vara på regional- och kommunal- samt på mellanstatlig nivå som exempelvis FN och EU och Nordiska ministerrådet.

I samband med invigningen har Judiska museet i Stockholm tagit fram en liten utställning med artefakter som visar vilken roll WJC spelade under och efter Förintelsen.

JOHN GRADOWSKI

Sidan uppdaterad 2023-05-16