Artiklar
Människorättsförespråkaren Diana Nyman i en vardagssituation.

Livets trådar - en utställning av polsk-romska konstnären Małgorzata Mirga-Tas

Forum för levande historia presenterar en ny utställning "Livets trådar" med den polsk-romska konstnären Malgorzata Mirga-Tas som lyfter fram scener ur romska kvinnors vardagsliv och den romska historien.

Flera färgstarka och storskaliga textila verk ställs nu ut för första gången och kan ses hos Forum för levande historia i Stockholm under våren och sommaren. Med utställningen "Livets trådar/Le trajósko thavá" belyser konstnären Malgorzata Mirga-Tas romers kamp genom historien. Drivkraften bakom verken handlar om att stärka den romska identiteten, särskilt ur ett feministiskt perspektiv, men det är också ett försök att ena ett splittrat folk, som länge levt ett kringvandrande liv och blivit utsatt för negativa stereotyper och fördomar.

– Utställningen är verkligen angelägen. Syftet med att lyfta fram Mirga-Tas ljusa och hoppingivande verk är ett sätt att nyansera bilden av romsk kultur och bidra till ett stärkande av den romska identiteten, som en del i vårt arbete mot antiziganism och fördomar mot romer, säger Petra Mårselius, överintendent vid Forum för levande historia.

Livets trådar består av 15 färgstarka och storskaliga textila verk av scener hämtade från romska kvinnors vardagsliv och den romska historien. Även svensk-romska kopplingar finns. Flera verk porträtterar romska kvinnor som haft stor betydelse för den romska kulturens genomslag i Sverige, som skådespelerskan och aktivisten Singoalla Millon, människorättsförespråkaren Diana Nyman och aktivisten och silversmeden Rosa Taikon. I ett verk lyfter konstnären fram de ”Vita bussarna”, den svenska hjälpinsatsen från våren 1945.

Konstverken är skapade med collage- och lapptäckesteknik av kläder som Mirga-Tas fått av vänner och familj eller hittat i secondhand-butiker nära sitt hem i byn Czarna Góra i Polen.

Utställningen visas i Stockholm från 6 maj till 31 augusti. Läs mer om utställningen här.

Utställningen är skapad av konstnären Małgorzata Mirga-Tas i nära samarbete med Forum för levande historia. Kurator är Joanna Warsza, polsk redaktör och skribent bosatt i Berlin. Utställningsrådgivare är Fred Taikon, romsk författare och publicist i Stockholm.

Del av utställningen är producerad av Göteborgs Konsthall i samband med utställningen ”Suno Mangie Dzialas”/”Jag har en dröm”, 2023. Övriga samarbetspartners är É Romani Glinda, Le Romane Nevimata, Romers rättigheter i samhället riksförbund, Sveriges Internationella Roma filmfestival och Frantzwagner Sällskapet.

KARIN SKOGLUND

Sidan uppdaterad 2023-05-16