Artiklar

Inbjudan till nominering av deltagare i Södertörns högskolas dialoggrupp

Södertörns högskola har ett regeringsuppdrag om utbildning och revitalisering av romani chib och har därför beslutat att tillsätta en dialoggrupp.

Högskolan ska enligt uppdraget bedriva utvecklingsarbete och utbildning på vetenskaplig grund, däribland med sikte på lärarutbildningar.

Att ta tillvara romers kunskaper, kompetens och erfarenheter är avgörande för att precisera specifika förutsättningar och önskemål. Detta är grundläggande för att nå framgång i arbetet med att förstärka minoritetsspråken och genomföra efterfrågade utbildningar med relevant innehåll och inriktning. Uppdragen förutsätter romers delaktighet och inflytande i arbetet, därigenom erbjuds här möjligheten att nominera deltagare.

Dialogmöten kommer att genomföras två gånger per år och kommer att behandla frågor som berör utbildning och revitalisering av romani chib. För mer information om regeringsuppdragen, villkor och kriterier för sammansättning av dialoggruppen, se bifogat dokument. 

Vi hoppas få din nominering av deltagare till dialoggruppen via följande digitala formulär,(klicka här) senast den 3 maj 2023.

Vid eventuella frågor vänligen maila romskt.regeringsuppdrag@sh.se

KARIN SKOGLUND

 

Sidan uppdaterad 2023-04-25