Artiklar
Fanny Eriksson Foto: Pär Johansson

Stadsflytten i Kiruna ger gatunamn på meänkieli och samiska

Kirunas stadsflytt har inte gått obemärkt förbi, såsom Malmberget i Gällivare kommun, flyttas stadskärnan till följd av gruvnäringens anspråk på marken. I relation till omställningen uppdagas nya möjligheter att tillämpa innovation och utveckla samhällets flera skikt.

-Just nu inväntar vi politiskt beslut om gatunamnen, hela ärendet är överlämnat till kommunstyrelsen som i samband med sittande möte den 3 april strök ärendet, berättar Nina Eliasson, planchef på Kiruna kommun.

Gatunamn föreslås tas fram på meänkieli och samiska. Kojulehentie betyder björklövsgatan på meänkieli och är ett av förslagen för antagande medan Suohpanluodda föreslås för Lassogatan. Minoritet.se har också pratat med Fanny Eriksson, boende i Kiruna och styrelseledamot i tornedalingar, kväner och lantalaisets ungdomsförbund Met Nuoret.

- Jag har läst om gatunamnen på sociala medier, och sett att folk varit upprörda säger Eriksson och fortsätter:

-Jag tycker att det är helt rätt att de ska vara på samiska och meänkieli. De språken har alltid talats här, så jag förstår faktiskt inte varför folk tycker illa om det. Namnen som finns i Kiruna kommun idag, som exempel Tuolluvaara är redan på meänkieli och det finns flera platsnamn som används idag som är på samiska.

I säkerhetssammanhang har aktualiserats eventuella svårigheter att kommunicera plats till larmcentral.

- Jag har inte funderat på att det skulle betyda någon säkerhetsrisk. De som bor i Kieruna och jobbar inom räddningstjänsten här talar ju ofta meänkieli och samiska. Jag själv pratar inte meänkieli men uttalet och melodin från språket har jag med mig och förstår. Det måste ju finnas sådana namn på andra platser också, avslutar Eriksson.

Kommunens planchef Nina Eliasson noterar att senaste kommunstyrelsemötet i normala fall skulle ha sänts via radio, men att just detta sammanträde inte kunde sändas. Därför är de omkringliggande omständigheterna till varför ärendet ströks oklara för henne idag. Det hon vet däremot är att förslaget om flerspråkiga gatunamn tagits emot med både ris och ros av allmänheten. Eliasson konstaterar,

-Det finns två läger och jag skulle säga att det är jämt skägg mellan de, det är alltså inte fler som är för än de som är emot.

Arbetet med fastställande av gatunamn på meänkieli och de samiska språken fortsätter. Hur meänkieli med varieteter och de samiska språken ska användas och tillämpas i samband med översättningarna av gatunamnen fortsätter vara föremål för diskussion där föreningsrepresentation inkluderas i arbetet. Hybridordsalternativ har presenterats, såsom Talvigatan i stället för Vintervägen eller Talvitie. Utveckling i ärendet väntar och fortsättning följer.

LINNEA HUHTA

Sidan uppdaterad 2023-04-27