Artiklar
Foto: Anneli Åsén

Webbinarium om samisk hälsa

På temat ”Hälsa för livet” arrangerar Kunskapsnätverket för samisk hälsa tre webbinarier under våren. Minoritet.se deltog på webbinariet ”Att läka förluster inom samisk kultur och identitet” med sjuksköterskan och sorgeterapeuten Anna Parfa.

–Sorg är att vara ledsen, nedstämd, skör, ha svårt att finna mening med livet och svårt att se positivt på framtiden. Sorgen är något som skaver och tynger, berättar Anna Parfa.

När Anna Parfa förlorade sin dotter 2004 visste hon att var tvungen att läka sig själv för att kunna gå vidare och sedan dess har hon bland annat utbildat sig till sorgeterapeut och ger kurser inom ämnet. Hon är noga med att betona att sorg kan vara så många olika saker.

–Det är livshändelser som väcker känslor och det är bara du själv som kan definiera vad som är en förlust.

Förluster skapar sorgereaktioner som påverkar psykiskt, fysiskt, emotionellt, andligt/existentiellt och psykosocialt. Anna ger exempel på förluster inom samisk kultur och identitet:

  • Historiskt och aktuellt förtyck. Historiska trauman.
  • Förslut av samiska markörer som kolt, språk, land, traditioner, namn och yrke.
  • Förlust av sin samiska identitet.
  • Konflikter inom och utanför minoritetsgruppen.
  • Klimatförändringar, vindkraft och gruvor som påverkar renskötseln. Oro för framtiden, klimatångest.
  • Att inte kunna eller vilja vara renskötare eller annat samiskt yrke.
  • Diskriminering.
  • Att inte kunna lära sina barn samiska.

För att läka krävs läkande kommunikation, menar Anna Parfa – någon som lyssnar, inte dömer och skvallrar.

–Det handlar om att våga, känna och berätta – och be om hjälp. Läk först och gå vidare sen, inte tvärtom.


Här hittar du övriga webbinarier i serien från Kunskapsnätverket för samisk hälsa. Verktygslåda för kroppen äger rum den 30 mars: här hittar du mer information och anmälan.

 

KARIN SKOGLUND

Sidan uppdaterad 2023-03-28