Publicerad 2021 Undersökning PDF Tryck

Stolt men ofta otrygg.

Länsstyrelsen i Stockholm har genomfört en enkätundersökning som behandlar frågor om unga romers upplevelser av trygghet och tillgång till sina rättigheter.

Det har i flera studier konstaterats hur diskriminering av romer inte sällan sker i vardagliga situationer och förhållandevis öppet. I Länsstyrelsens enkätundersökning, som besvarats av 85 unga romer i åldern 13-25 år, stöds denna bild. I undersökningen delar ungdomar med sig av sina upplevelser av trygghet och tillgång till sina rättigheter.

Utgivare: Länsstyrelsen i Stockholm

Ladda ner PDF
Sidan uppdaterad 2023-05-29