Publicerad 2022 Affisch PDF

Nationella minoriteter förvaltningsområden 2022.

I Sverige finns tre förvaltningsområden för de nationella minoritetsspråken finska, meänkieli och samiska.

Affischen visar utbredningen av förvaltningsområden i Sverige med ingående kommuner och regioner för samtliga tre förvaltningsområden.

Utgivare: Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget

Sidan uppdaterad 2023-05-29