Publicerad 2021 Rapport PDF

Minoritetspolitikens utveckling 2020

Rapporten uppmärksammar särskilt coronapandemins konsekvenser på minoritetsarbetet under året samt kommuner och regioners arbete med minoritetspolitiska mål och riktlinjer.

Utgivare: Länsstyrelsen i Stockholm och Sametinget

Sidan uppdaterad 2023-05-29