Publicerad 2019 Broschyr/folder PDF Tryck

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk - Romani lovara.

Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk översatt till romani lovara i fickformat.

Foldern presenterar lagtexten i sin helhet på romani lovara med samtliga paragrafer i kompakt och användarvänligt format.

Observera att sedan 2022 finns ett tillägg till 5 § för särskilda särskilda bestämmelser om konsultationer med det samiska folket i Lagen (2022:66) om konsultation i frågor som rör det samiska folket. Rätten till förskola enligt 17 § regleras i 8 kap 12 b § i skollagen.

Utgivare: Länsstyrelsen i Stockholm och Sametinget.

Ladda ner PDF
Sidan uppdaterad 2024-03-18