Artiklar
Foto: Martina Huber

Sannings- och försoningskommissionen bjuder på fika med påtår.

Under 2021-22 genomfördes en kaffemötesturné på många orter i Norrbotten och i flera större städer som till exempel Stockholm, Uppsala och Umeå. Nu kommer påtåren, toinen kuppi.

På kaffemötena presenterade kommissionen sitt uppdrag och planerade arbete, samtidigt som kommissionen ville uppmana till att dela sin berättelse och anmäla sig till en intervju. Syftet var att skapa delaktighet och transparens. Samtliga kaffemöten var öppna för alla som ville delta. Totalt genomfördes över tjugo kaffemöten.

Nu går arbetet i kommissionen in i slutfasen. Samtliga intervjuer är genomförda, analysen pågår och texterna till slutbetänkandet ska ställas samman. Därför bjuder kommissionen in till ”Toinen kuppi” eller ”Påtåren” översatt till svenska.

Syftet med Toinen kuppi-mötena är att förankra det pågående arbetet och bidra till att stärka minoritetens egenmakt. Kommissionen informerar om utredningens kartläggning av assimileringspolitiken och de tematiska områdena och för dialog kring förslag på fortsatta insatser i slutbetänkandet. Förutom den utlovade påtåren kommer också olika kulturinslag att bidra till trevliga möten.

Toinen kuppi är öppna möten och alla är välkomna. Vi bjuder på fika. Ingen anmälan krävs.

Toinen kuppi-möten:

Skaulo

29 mars, kl. 17:00, Soutojärvi hembygdsgård. Musik med Simon Lundmark.

Umeå

26 april, kl. 18:00, Scandic Plaza. Poet Ann-Sofie Tapani.

Kalix

3 maj, kl. 18:00, Folkets Hus. Sång med Johanna Lindgren.

Teurajärvi

28 juni, kl. 17:00. Träffpunkten. Musik med Bo Lindberg.

Stockholm

30 augusti, kl. 18:00, Lejonet, Drottningg. 4. Kulturinslag utlovas.

Kommissionen medverkar utöver detta i Arkivcafé den 27 april kl. 14.00–15.00 vid Norrbottens museum i Luleå. Kommissionen berättar bland annat om minnen och berättelser från arbetsstugorna. Fri entré. Arkivcentrum bjuder på fika.

För att bidra till förankring av kommissionens arbete har dessutom ett tiotal dialogmöten med angelägna grupper, föreningar och enskilda som företräder minoriteten bokats in under våren. I juni kommer även kommunmöten med respektive kommunfullmäktige i Haparanda, Pajala och Övertorneå att äga rum.

KARIN SKOGLUND

Sidan uppdaterad 2023-03-27