Artiklar

Luleå är årets sverigefinska kommun

Idag på sverigefinnarnas dag får Luleå kommun pris för sitt arbete med sverigefinska barn och ungdomar. Varje år på sverigefinnarnas högtidsdag delar Sverigefinländarnas delegation delar ut priset Årets sverigefinska kommun för föregående år.

 

Delegationens motivering:

Luleås Barn- och utbildningsnämnd har beslutat om en vision och strategi för arbetet med nationella minoriteter inom skola och förskola. Kommunen har en tvåspråkig förskola det finns två finskspråkiga avdelningar. Barnen lär sig finska enligt språkbadsmetodiken. I grundskolan har man skapat en så kallad språknod, där barnen får språk- och kulturstöd minst tre timmar i veckan. Det finns också en vision om att erbjuda tvåspråkig undervisning.

Kommunens Resurscentrum har utvecklat en språkväska och kulturväska. Den finskspråkiga språkväskan används som stöd för de mindre barnens samråd. Med hjälp av kulturväskan lär man barnen om de nationella minoriteterna och väcker barnens nyfikenhet för språk och kultur med hjälp av lek.

Stadsbiblioteket har anställt gymnasiets finskspråkiga elever för att läsa sagor för barn. Tanken är att ungdomarna ska upptäcka att man har praktisk nytta av det finska språket. Kommunen har engagerat ungdomar till ett samråd på ungdomsmötesplatsen Navet. Med hjälp av önskemålen som inkom vid samrådet etablerade kommunen ett språkkafé.

Kommunstyrelsens ordförande kallar minoriteternas företrädare till samråd och utöver detta genomför de olika nämnderna samråd med de nationella minoriteterna.

KARIN SKOGLUND

Sidan uppdaterad 2023-02-24