Artiklar
Jean Hessel Foto: John Gradowski

Nu är den här – jiddischordboken äntligen på nätet

Jiddisch-svensk-jiddisch ordbok är en ordbok som innehåller runt 8 200 uppslagsord på svenska. Nu finns den i digital form, tillgänglig helt kostnadsfri. Tanken med den digitala versionen har sin rot i det faktum att en tidigare tryckt upplaga tog slut och att många människor som verkligen behövde ordboken hade problem med att få tag på den.

- I sin digitala form kommer ordlistan alltid att vara för var och en som behöver den. Dessutom är den tillgänglig även utan internetuppkoppling om man har använt den med internetuppkoppling vid ett tidigare tillfälle. Det är något som exempelvis kan vara bra för studenter som behöver använda ordboken på bibliotek eller under resor, säger Jean Hessel, språkvårdare i jiddisch på Institutet för språk och folkminnen (Isof).

- Det finns också en demokratisk aspekt. Våra ungdomar är inte längre vana vid att använda fysiska ordböcker. Det är viktigt att var och en som önskar eller behöver det kan njuta frukterna av det arbete som har lagts ned. Å andra sidan finns det användare som kanske föredrar att använda en fysisk ordbok och för dem finns den tryckta boken att beställa. Det är inte omöjligt att vi i framtiden kommer att kunna använda den digitala basen för att smidigt kunna ta fram underlag för nya utökade tryckta upplagor.

Den digitala versionen är för närvarande precis likadan som den tryckta. Men meningen är att ordlistan ska förvaltas och utvecklas löpande. På så vis kommer den med tiden att bli mer heltäckande än den nuvarande tryckta upplagan.
Just nu är arbetet med att uppdatera den digitala ordlistan ännu i sin linda. Utifrån inkomna förslag förbereder Jean Hessel de uppdateringar som ska genomföras när tekniken väl är på plats.

- Målet är inte enbart att få fram moderna ord, utan tanken är att ordlistan ska bli så pass heltäckande att den ska vara praktiskt användbar i så många sammanhang som möjligt. Men när jag hittar något modernt så tar jag med det. Men det övergripande målet är ändå att se till att ordlistan täcker de vanligaste vardagliga områdena. Ett kommande mål kommer också att vara att lägga till vanligt förekommande fraser.

Vanligtvis skrivs jiddisch enbart med det hebreiska alfabetet. Men eftersom dagens språkpolitik kom till stånd så sent har många av de som talar jiddisch hemifrån inte fått möjlighet att lära sig läsa och skriva språket. Det är en rättighetsfråga att ordboken är transkriberad. Därför skrivs ordboken även med latinska bokstäver.

- Jag har bett personer med lite olika bakgrund att testa ordlistan. Dels har testläsarna kunnat identifiera enskilda ord som saknas, till exempel ’midsommar’. En del testläsare har identifierat bestämda utvecklingsområden, till exempel ord som beskriver naturen eller ord som används i föreningslivet eller i köket. Jag tar tillfället i akt att be alla som läser detta att inkomma med förslag och synpunkter om de kommer på någonting medan de använder ordlistan.

Ordlistan har en lång tillkomsthistoria. Det var Peter David och Lennart Kerbel som fick till stånd den första fysiska svenska ordlistan för jiddisch. Jean Hessel tror att man genom den här ordlistan också bevisar att jiddisch är ett modernt språk som har sin naturliga plats i vårt samhälle.

- Jag ser ordlistan som viktigt på så vis, att den samtidigt som den är ett konkret verktyg, även utgör ett slags monument som med rötterna i det förflutna syftar framåt i tiden, till stöd och hjälp för de som antingen vill återerövra språket, eller som ändå vill lära sig jiddisch eftersom de inser att det är ett intressant språk, unikt, men samtidigt jämställt med världens övriga språk.

Det är Isof som ger ut ordlistan, men de data som används är öppna och kan användas av var och en som så önskar. Det kan till exempel vara till hjälp om någon vill utveckla ett eller annat slags digitalt språkligt verktyg. 

JOHN GRADOWSKI

Sidan uppdaterad 2023-02-22