Artiklar
Språkfrämjarna Kirsi Gohtala-Ghane och Tuuli Uljas Foto: Isof

Språkcentrum finska lanserar sociala medier

Lagom till sverigefinnarnas dag den 24 februari finns Nationellt språkcentrum för finska både på Instagram och Facebook.

–Instagram kommer att vara en inspirationskanal för att nå alla språkbärare där vi kan ge tips och förmedla att det är kul att lära sig finska. Med språkbärare menar vi både talare av språket och de som inte har språkkunskaper. Facebook kommer att fungera mest som en informationskanal för kommuner, allmänhet och språkbärare. Vi kommer skriva på både finska och svenska, säger Kirsi Kohtala-Ghane som tillsammans med kollegan Tuuli Uljas arbetar som språkfrämjare i finska.

2021 gav regeringen Institutet för språk och folkminnen, Isof i uppdrag att inrätta nationella språkcentrum för minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli och romska. Språkcentrum finska ska stärka enskildas förutsättningar i hela landet att behålla, ta tillbaka och utveckla finska – så att språket kan leva vidare i Sverige. Under hösten 2022 började Kirsi och Tuuli sina jobb.

–Vi började med en intensiv introduktion med föreläsningar om språkrevitalisering och hur man kan bedöma ett språks situation. Vi har gått igenom och tittat på vilken typ av projekt som har fått medel från Isof för språkrevitalisering. Vi har också träffat bland annat riksorganisationer och ungdomsorganisationer samt kommuner och modersmålslärare. Vi har även föreläst om vårt arbete och språkrevitalisering av det finska språket.

Under uppstarten har de börjat med en behovsinventering och det har blivit tydligt att det finns ett behov av samordning för information som gäller det finska språket och var man kan hitta det. Här kommer den kommande hemsidan fylla en viktig funktion, säger Kirsi Kohtala-Ghane. 

–Vi vill samla information om revitalisering av finska på ett ställe. En viktig del i vårt uppdrag är att sprida kunskap och stötta språkrevitaliseringen av finska.

–Vi vill till exempel lyfta bra exempel från kommuners arbete med finska och användbara metoder och stödmaterial för språkrevitalisering, säger Tuuli Uljas.

Enligt uppdraget från regeringen för 2022–2024 ska språkcentrum fokusera på barn och unga.

–Det saknas en oavbruten utbildningskedja från förskoleålder till gymnasium. Vi måste förstärka hela kedjan från 0-19 år så att vi i framtiden kommer att ha ungdomar som är behöriga att söka till universitet och studera finska och i vuxen ålder kan använda det finska språket i arbetslivet. Här måste vi också titta på hur vi kan stötta barnfamiljer.

Arbetet för språkcentrum ska utgå ifrån målen i handlingsprogrammet för bevarande av nationella minoritetsspråk, där ett mål handlar om att arbeta utifrån minoritetens behov.

–Vi ser jättepositivt på att jobba med vårt uppdrag och vi är medvetna att det redan görs så mycket bra för finska språket runt om i landet, säger Tuuli.

–Sverigefinska föreningar och organisationer har gjort jättemycket, menar Kirsi.

–Och de ska ha beröm för sitt arbete, fyller Tuuli i.

KARIN SKOGLUND

 

Sidan uppdaterad 2023-02-23